Zelena tranzicija nije samo naša obaveza već i dobra poslovna prilika

Gotovo svakog dana u zadnja dva desetljeća svjedočimo kako se klima ubrzano mijenja i pogađaju nas ekstremni vremenski uvjeti na koje ne možemo utjecati. Sve ono što je još jučer bilo normalno, danas postaje prijetnja svim gospodarskim granama i poslovnim subjektima. Upravo stoga, u razdoblju koje je pred nama, EU razradila je strategiju koja ima za cilj učiniti Europu klimatski neutralnom. Od 2020. Europska komisija intenzivirala je analizu i praćenje ostvarenja održivog razvoja te kako se provodi Zelena tranzicija.

 

Svjedočimo kako je orijentacija prema održivosti, ili bolje rečeno zaokret, postala trend koji se nezaustavljivo proširio cijelim svijetom. Gdje smo mi? Prema istraživanju, 60% tvrtki u RH još nije svjesno utjecaja Zelene tranzicije na poslovanje kao ni činjenice da je to sveobuhvatan proces koji će korjenito promijeniti poslovno okruženje za sve tržišne sudionike.

 

Zelena tranzicija više nije izbor već nužnost i u njenu provedbu dužni su se uključiti svi poslovni subjekti; to je nova europska strategija rasta čiji je cilj EU pretvoriti u moderno, resursno, učinkovito i konkurentno gospodarstvo. Činjenica je da ključnu ulogu u tom procesu imaju gradovi koji su odgovorni za 80% energetske potrošnje i pripadajućih emisija CO2 s godišnjim trendom od 1,9%. Neki hrvatski gradovi krenuli su putem zelene tranzicije i imaju dobre pokazatelje u aspektu strateškog energetskog planiranja, proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, potrošnje energije u sektoru zgradarstva, potrošnje energije u sektoru prometa, potrošnju energije u sektoru javne rasvjete.

 

Cilj EU je učiniti Europu klimatski neutralnom do 2050. godine. Temelj za provedbu Zelenog plana su reforme i svaka članica EU ima zadatak provesti ih kroz jasno oblikovanu klimatsku politiku čiji je cilj smanjiti emisiju stakleničkih plinova, kontrolirati upotrebu zemljišta, gospodariti šumama uključujući urbanističko planiranje; razvoj prirodnih rješenja za toplinske valove, suše, poplave i lošu kvalitetu zraka. Situacija s ratom u Ukrajini i krizom energenata ubrzala je proces investiranja u obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost.  Europska komisija intenzivirala je analizu i praćenje ostvarenja ciljeva održivog razvoja (Program održivog razvoja do 2030.).

 

Zelena tranzicija složen je i sveobuhvatan proces u koji su uključeni svi sektori gospodarstva i korjenito će promijeniti poslovno okruženje za sve sudionike na tržištu i zapravo ju treba promatrati kao veliku poslovnu priliku. Većina hrvatskih tvrtki još uvijek nije svjesna utjecaja Zelene tranzicije na poslovanje i boji se investirati iako je danas sasvim jasno kako nema alternative. Izvjestan broj domaćih tvrtki vidi priliku, imaju ideje i pripremaju projekte, no najveći problem predstavlja im izvor financiranja, zakonodavni okvir i administracija. Progresivni voditelji uspješnih tvrtki svjesni su činjenice da investitori, kupci ali i budući zaposlenici procjenjuju tvrtke po održivosti i stupnju provedbe Zelene tranzicije tako da su promijenili poslovne procese, investirali vlastita sredstva u nove tehnologije i obnovljive izvore energije; implementirali energetsku učinkovitost.

 

Zelena transformacija ide postupno, u nju su uključene državne institucije, realni sektor (financijski sektor treba kreirati linije financiranja za tvrtke koje idu u zelenom smjeru) i sami građani. Okolnosti u kojima trenutno živimo inzistiraju vizionarstvo, fleksibilnost i agilnost jer istraživanje provedeno među mlađim generacijama pokazuje kako je poslovanje sa svrhom jedan od ključnih faktora pri odabiru proizvoda što nam govori kako je trend budućnosti već tu.

 

Velik dio tvrtki još uvijek ne vidi Zelenu tranziciju kao priliku i ne žele mijenjati način poslovanja smatrajući kako trenutno nisu u prilici investirati jer još uvijek posluju relativno dobro, no pitanje je do kada. Prepreke koje ističu odnose se na ograničeni investicijski potencijal i nesigurnost u isplativost investicije što je zapravo jedan reaktivan stav  jer dugoročno gledano, sigurne su uštede i dobrobit kako za tvrtku, tako za okoliš i zajednicu u cjelini.

 

Investicijsku spremnost naših tvrtki moguće je povećati odgovarajućim informiranjem, obrazovanjem i osvještavanjem najviših nivoa upravljanja o mogućnostima koje Zelena tranzicija donosi za poslovanje.

 

Zelena tranzicija zaista nije stvar izbora, ona je realnost. Istovremeno, to je prilika za održivost poslovanja i za stvaranje boljeg svijeta generacijama koje dolaze.

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost Razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike“