Zelena javna nabava

Zelena javna nabava dobrovoljni je instrument zaštite okoliša kojim se potiče zaštita okoliša i održiva potrošnja i proizvodnja. Zelena javna nabava definirana je kao postupak pri kojem tijela javne uprave nabavljaju robu, radove i usluge koji tijekom svojeg životnog vijeka imaju manji učinak na okoliš od roba, radova i usluga s istom osnovnom funkcijom koje bi inače naručili. U tu svrhu se za svaku skupinu proizvoda definiraju mjerila koja sadrže ključne pritiske na okoliš, koji uključuju potrošnju resursa i energije, učinak na bioraznolikost i eutrofikaciju, toksičnost, emisiju onečišćujućih tvari, stakleničkih plinova i CO2 i nastajanje otpada na mjestu nastanka.

 

Tijela javne uprave su značajni potrošači (prosječno u Europi na tu potrošnju otpada oko 17% BDP) i koristeći svoju kupovnu moć za odabir roba i usluga s manjim utjecajem na okoliš mogu usvojiti obrasce održive potrošnje i proizvodnje i doprinijeti smanjenju potrošnje resursa i emisiji stakleničkih plinova i CO2.

 

Zelena javna nabava sve se više ističe u međunarodnim i europskim strateškim dokumentima kao instrument koji može doprinijeti ozelenjavanju tržišta i potaknuti razvoj eko-inovacija u svrhu razvoja zelenih proizvoda i usluga. Zelenom javnom nabavom se mogu ostvariti i financijske uštede u javnim tijelima, posebno ako se uzmu u obzir troškovi tijekom životnog vijeka proizvoda i usluga, a ne samo nabavna cijena. Također se potiče i tzv. „održiva“ javna nabava koja pored mjerila koja se odnose na okoliš uključuju i socijalna mjerila.

 

Zelena javna nabava definirana je u Komunikaciji Europske komisije „Javna nabava za bolji okoliš“ kao „postupak pri kojem javna tijela nastoje naručivati robu, usluge i radove koji tijekom svojeg životnog ciklusa imaju manji učinak na okoliš od robe, usluga i radova s istom osnovnom funkcijom koje bi inače naručili“.

 

Poznavanje temeljnih počela zelene javne nabave bit će sve važnije i dobavljačima i pružateljima usluga – posebno manjim poduzećima (MSP-ovi) – kako bi bolje razumjeli zahtjeve javnih natječaja i bili konkurentniji na tržištu.

 

Javna su tijela glavni potrošači u Europi i svake godine potroše 2 bilijuna EUR (što je 19 % BDP-a EU-a). Ako na temelju svoje kupovne moći odaberu robu, usluge i radove s manjim utjecajem na okoliš, mogu značajno doprinijeti lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim ciljevima održivosti.

 

Primjeri zelenih javnih nabava:

  • energetski učinkovita računala
  • uredski namještaj od drva iz održivih izvora
  • zgrade sa smanjenom uporabom energije
  • reciklirani papir
  • usluge čišćenja pri kojima se koriste ekološki proizvodi za čišćenje
  • električna vozila, hibridna vozila ili vozila s niskim emisijama
  • električna energija iz obnovljivih izvora energije

 

Zelena javna nabava može biti glavni pokretač inovacija te osigurati industriji prave poticaje za razvoj zelenih proizvoda i usluga – posebno u sektorima gdje javni naručitelji predstavljaju velik udio na tržištu (npr. graditeljstvo, zdravstvene usluge ili javni prijevoz).

 

Zelenom javnom nabavom može se osigurati i financijska ušteda javnim tijelima – posebno ako se uzmu u obzir troškovi tijekom cijelog životnog ciklusa ugovora, a ne samo nabavna cijena. Nabavom proizvoda koji troše manje energije ili štede vodu može se pridonijeti značajnom smanjenju računa za komunalne usluge. Smanjenjem sadržaja štetnih tvari u kupljenim proizvodima mogu se smanjiti troškovi zbrinjavanja otpada. Tijela koja primjenjuju zelenu javnu nabavu bit će bolje pripremljena za suočavanje s ekološkim izazovima u nastanku, kao i političkim i obvezujućim ciljevima za smanjenje emisije stakleničkih plinova, energetsku učinkovitost te ciljevima drugih politika o okolišu.

 

  • Grad Beč uštedio je 44,4 milijuna i više od 100 tisuća tona CO2 od 2004. do 2007. kroz svoj program ekološke nabave
  • Kad bi sve nabave informatičke opreme u Europi pratile primjer Gradskog vijeća Kopenhagena i Švedske agencije za upravni razvoj, potrošnja energije smanjila bi se za približno 30 teravat-sati, što je približno jednako četirima nuklearnim reaktorima
  • Emisije CO2 smanjile bi se za 15 milijuna tona godišnje kada bi cijeli EU donio jednake kriterije povezane s okolišem za rasvjetu i uredsku opremu kao grad Turku u Finskoj, čime bi se potrošnja električne energije smanjila za 50 %.

 

Zelena javna nabava podupire se u nizu politika i strategija EU-a, čime se odražava njezin potencijal za poticanje održivije uporabe prirodnih resursa, uspostavljanje promjena u ponašanju za održivu potrošnju i proizvodnju te poticanje inovacija.

 

Kriteriji EU-a za zelenu javnu nabavu

Za pomoć naručiteljima u prepoznavanju i naručivanju proizvoda, usluga i radova povoljnijih za okoliš, razvijeni su kriteriji zelene javne nabave za 18 skupina proizvoda i usluga koji se mogu izravno unijeti u natječajnu dokumentaciju. Ti kriteriji EU-a za zelenu javnu nabavu redovito se pregledavaju i ažuriraju kako bi se u obzir uzeli najnoviji znanstveni podaci o proizvodima, novim tehnologijama, razvoju tržišta i promjenama u zakonodavstvu.

 

Na nacionalnoj razini većina država članica EU-a već je objavila nacionalne akcijske planove u kojima se navode različite aktivnosti i mjere potpore za zelenu ili održivu javnu nabavu. Većina je odredila ciljeve za zelenu ili održivu javnu nabavu, bilo u smislu općenite nabave ili pojedine skupine proizvoda ili usluga. Neke zemlje i regije razvile su i skupove kriterija za zelenu ili održivu javnu nabavu za brojne skupine proizvoda ili usluga. U mnogim slučajevima oni su slični kriterijima EU-a za zelenu javnu nabavu, ali su prilagođeni tako da odražavaju posebne okolnosti ili prioritete tijela koja su ih razvila.

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”