Zagrebačka županija objavila rezultate natječaja namijenjenog poduzetnicima

Prijave na Natječaj za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u 2017. godini zatvorene su 29.05.2017., a u četvrtak 14.09.2017. objavljene su privremene bodovne liste.

 

U sklopu ovog natječaja dodijeljena je potpora za početak poslovanja, potpora za žene poduzetnice, potpora za povećanje konkurentnosti za proizvodne djelatnosti i potpora za povećanje konkurentnosti za neproizvodne djelatnosti.

 

Objavljene bodovne liste su privremene do proteka perioda za žalbe koji traje 8 dana, nakon toga biti će objavljene i konačne liste.

 

Sve prijave koje je za svoje klijente izrađivala Razvojna agencija IGRA odabrane su za sufinanciranje iz ovog natječaja, jedan u domeni proizvodnih djelatnosti te dva u domeni neproizvodnih djelatnosti.

 

Rezultati natječaja s obrazloženjima: