Zagrebačka županija objavila Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za očuvanje i poticanje poslovne aktivnosti za mikrosubjekte čiji je rad obustavljen zbog trajanja epidemije bolesti COVID-19

Za očuvanje gospodarske aktivnosti poduzetnicima 13 milijuna kuna! 

 

Javni poziv namijenjen je mikro subjektima malog gospodarstva (obrti i trgovačka društva, samostalne profesije) sa sjedištem i poslovanjem na području Zagrebačke županije.

 

Cilj Programa je očuvanje i poticanje poslovne aktivnosti onim poduzetnicima čija je djelatnost OBUSTAVLJENA uslijed djelovanja epidemija koronavirusa COVID-19.

Potpore se odobravaju za slijedeće prihvatljive troškove:

– za nabavu opreme, sirovine i materijala za obavljanje osnovne djelatnosti

– za podmirenje kreditnih/leasing (financijski) obveza za nabavljenu opremu koja služi za obavljanje osnovne djelatnosti

– za korištenje/najam poslovnog prostora

– za komunalne troškove (el. energija, voda, plin ili drugi energent, komunalni otpad)

– za troškove telekomunikacija

– za knjigovodstvene usluge

– za licencije, koncesije i svih drugih troškova nastali za potrebe obavljanja osnovne djelatnosti

– i drugih obrazloženih opravdanih troškova za očuvanje poslovne aktivnosti.

 

PDV je prihvatljiv trošak samo za mikro subjekte koji nisu u sustavu PDV-a.

Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u periodu od 1. ožujka do 1. rujna 2020. godine.

 

Rok za dostavu prijave je 6. srpnja 2020. godine.

Izvor: Zagrebačka županija