Zagrebačka županija objavila Javni natječaj za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti za 2021. godinu – proizvodne i neproizvodne djelatnosti!

Opći cilj Programa poticanja razvoja gospodarstva Zagrebačke županije za 2021. godinu je povećanje konkurentnosti gospodarstva na području Zagrebačke županije.

 

Prihvatljivi prijavitelji moraju imati sjedište na području Zagrebačke županije i biti subjekti malog gospodarstva – trgovačka društva, ustanove, zadruge i obrti. Poduzetnici koji su registrirani kao samostalna djelatnost, kućna radinost i drugi oblici nisu prihvatljivi prijavitelji temeljem Natječaja.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 1. Kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u proizvodne djelatnosti
 • Nabava (kupnja ili izrada) strojeva, alata i opreme za obavljanje registrirane proizvodne djelatnosti
 • Preuređenje i nadogradnju strojeva i opreme za obavljanje registrirane proizvodne djelatnosti
 1. Kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u neproizvodne djelatnosti
 • Nabava (kupnja ili izrada) strojeva, alata i opreme za obavljanje registrirane neproizvodne djelatnosti
 • Unutrašnje uređenje poslovnog prostora (unutrašnji građevinski radovi, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja; te materijal za unutrašnje uređenje)
 • Nabava informatičke opreme i poslovnog softvera; izrada internetske stranice i web shopa
 • Nabava vozila – isključivo kategorija N1 i koja služe za obavljanje vlastite neproizvodne djelatnosti izuzev usluga prijevoza za treće osobe
 • Nabava radnih strojeva (viličari, bageri, dizalice).

 

Prihvatljive djelatnosti:

 • Područje C: Prerađivačka industrija
 • Razred E 38.11 Skupljanje neopasnog otpada
 • Područje F: Građevinarstvo
 • Područje G: Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala
 • Područje I: skupine 56.1. Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane i 56.2. Djelatnosti keteringa i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
 • Područje J: Informacije i komunikacije
 • Područje M: Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
 • Područje N: Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, izuzev skupine 77.1 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) motornih vozila i skupine 77.4. Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima
 • Područje P: Obrazovanje
 • Područje Q: Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • Područje R: Umjetnost, zabava i rekreacija, izuzev odjeljka 92 Djelatnosti kockanja i klađenja
 • Područje S: Ostale uslužne djelatnosti, izuzev odjeljka 94 Djelatnosti članskih organizacija.

 

Više informacija: https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/382/javni-natjecaj-za-dodjelu-potpora-za-povecanje-kon