Zagrebačka županija objavila Javni natječaj za dodjelu potpora za početak poslovanja poduzetnika za 2021. godinu!

Opći cilj Programa poticanja razvoja gospodarstva Zagrebačke županije za 2021. godinu je povećanje konkurentnosti gospodarstva na području Zagrebačke županije.

 

Prihvatljivi prijavitelji moraju imati sjedište na području Zagrebačke županije i biti subjekti malog gospodarstva – trgovačka društva, ustanove, zadruge i obrti. Poduzetnici koji su registrirani kao samostalna djelatnost, kućna radinost i drugi oblici nisu prihvatljivi prijavitelji temeljem Natječaja.

 

Potpora može iznositi do 75% prihvatljivih troškova, najviše do 15.000,00 kuna.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Nabava (kupnja ili izrada) strojeva, alata i opreme
 • Unutrašnje uređenje poslovnog prostora (unutrašnji građevinski radovi, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja; te materijal za unutrašnje uređenje)
 • Izrada webshopa i izrada internetske stranice
 • Nabava vozila – isključivo kategorija N1 i N2 – koja služe za obavljanje vlastite djelatnosti izuzev usluga prijevoza osoba i roba za treće osobe.
 • Nabava radnih strojeva (viljuškari, bageri, dizalice)
 • Nabava informatičke opreme i poslovnog softvera
 • Nabava uredskog i radnog namještaja

 

Prihvatljive djelatnosti:

 • Područje C: Prerađivačka industrija
 • Razred E 38.11 Skupljanje neopasnog otpada
 • Područje F: Građevinarstvo
 • Područje G: Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala
 • Područje I: skupine 56.1. Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane i 56.2. Djelatnosti keteringa i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
 • Područje J: Informacije i komunikacije
 • Područje M: Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
 • Područje N: Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, izuzev skupine 77.1 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) motornih vozila i skupine 77.4. Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima
 • Područje P: Obrazovanje
 • Područje Q: Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • Područje R: Umjetnost, zabava i rekreacija, izuzev odjeljka 92 Djelatnosti kockanja i klađenja
 • Područje S: Ostale uslužne djelatnosti, izuzev odjeljka 94 Djelatnosti članskih organizacija

 

Više informacija: https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/381/javni-natjecaj-za-dodjelu-potpora-za-pocetak-posl

 

Izvor: www.zagrebacka-zupanija.hr