U Ivanić-Gradu održano predavanje “Solarne elektrane za kućanstva”

Jučer je u Maloj sali Pučkog otvorenog učilišta osamdesetak zainteresiranih stanovnika Grada Ivanić-Grada sudjelovalo na predavanju “Solarne elektrane za kućanstva” u organizaciji Grada Ivanić-Grada i Zelene energetske zadruge koje je Razvojna agencija IGRA prenosila uživo putem online platforme Zoom.

 

Predavači su građanima približili potrebne preduvjete za izgradnju solarne elektrane, proces izrade projekta solarne elektrane kao i dostupne izvore financiranja s naglaskom na prethodno raspisivane Javne pozive Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog projekta sunčane elektrane u kućanstvima Grada Ivanić-Grada. Sudionici su na kraju predavanja imali priliku i dobiti odgovore na konkretne upite oko uvođenje solarnih elektrana u svoja domaćinstva.

 

 

Podsjećamo naše sugrađane kako je Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog projekta sunčane elektrane u kućanstvima Grada Ivanić-Grada otvoren do iskorištenja predviđenih sredstava, a najduže do 30. rujna 2022. godine.

 

Svi korisnici donacije moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • Imaju prebivalište na području Grada Ivanić-Grada i na adresi na kojoj se projekt provodi.
 • Imaju podmirene obveze poreza, prireza i drugih obveza o kojima evidenciju vodi Porezna uprava.
 • Imaju podmirene sve obveze prema Gradu Ivanić-Gradu.
 • Nisu primili potporu za isti trošak iz drugih javnih izvora.

 

Donacija može iznositi do 70 % ukupnih prihvatljivih troškova, a najviše 2.000,00 kn, a isplaćuje se u dva dijela:

 1. dio (50 % ukupne donacije) – Nakon izrade i dostave glavnog elektrotehničkog projekta za sunčanu elektranu na obiteljskoj kući, zajedno s računima za uslugu  i dokazom plaćanja.
 2. dio (50 % ukupne donacije) – Nakon ishođenja i dostave Obavijesti o mogućnosti priključenja na mrežu kućanstva s vlastitom proizvodnjom ili Elektroenergetske suglasnosti ili Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu (sve izdaje HEP ODS d.o.o. i mora glasiti na korisnika donacije).

 

Uz Prijavni obrazac prilaže se i sljedeća popratna dokumentacija koja mora glasiti na prijavitelja:

 • obostrana preslika osobne iskaznice prijavitelja;
 • izjava prijavitelja i suvlasnika (ukoliko postoje) čiji je predložak dostupan kao prilog ovom Pozivu i koju je potrebno ispuniti i potpisati;
 • potvrda Porezne uprave o podmirenim dospjelim obvezama s osnove javnih davanja (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva);
 • potvrda Grada Ivanić-Grada o podmirenim dospjelim obvezama prijavitelja prema Gradu Ivanić-Gradu;
 • preslika predračuna ili ponude za usluge izrade projektne dokumentacije.

 

Prijavni obrazac se sa svom popratnom dokumentacijom može poslati poštom na adresu Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, predati na urudžbeni ured ili poslati elektroničkom poštom na adresu urudzbeni@ivanic-grad.hr; za sva tri oblika dostave s naznakom „Sunčane elektrane – Prijava za dodjelu donacije“.

 

Sve informacije vezane uz ovaj Poziv mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu Grada Ivanić-Grada, na telefon: (01) 2831 373 ili upitom na e-mail adresu: martin.madaras@ivanic-grad.hr.

 

 

Javni poziv i popratnu dokumentaciju pronađite na Internet stranici Grada Ivanić-Grada.