Tvrtka Ivakop d.o.o. nabavila novo komunalno vozilo za prikupljanje otpada

Dana 29. travnja 2021. godine, u dvorištu Poduzetničkog inkubatora u Ivanić-Gradu prezentirano je novo komunalno vozilo specijalizirano za prikupljanje otpada zapremine 16 m3.

Svrha projekta, u čijoj je realizaciji izravno sudjelovala ivanićgradska Razvojna agencija “IGRA”, nabava je specijaliziranog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada koje će izravno doprinijeti povećanju intenziteta prikupljanja otpadnog papira, plastike i biootpada iz kućanstava na cijelom području djelovanja komunalnog društva Ivakop d.o.o., odnosno na području Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić. Dodatna svrha je daljnje podizanje razine informiranosti i educiranosti stanovništva o važnosti sprječavanja nastanka otpada te važnosti odvojenog prikupljanja otpada. Kao rezultat projekta, nabavljenim komunalnim vozilom planira se prikupiti dodatna količina od 350 tona odvojeno prikupljenog otpadnog papira, plastike i biootpada godišnje.
Ukupna vrijednost projekta je 1.535.834,76 kuna od kojeg je iznos od 1.297.384,54 kuna sufinanciran sredstvima EU-a (85%). Ova isporuka kamiona jedan je u nizu EU projekata koje poduzeće Ivakop d.o.o. provod u suradnji s Gradom Ivanić-Gradom, općinama Križ i Kloštar Ivanić te Razvojnom agencijom IGRA.
Još jedan projekt koji je osim ovog vrlo važno spomenuti je i nabava komunalnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada koji će biti namijenjeni za domaćinstva na području Ivanić-Grada, Križa i Kloštra Ivanića. Ovim projektom nabavljeno je preko 14.000 spremnika raznih vrsta i zapremnina. Ukupna vrijednost projekta je 2.600.000,00 kn od kojeg 85% sufinancira Europska unija – istaknula je direktorica Ivakopa, Sanja Radošević.
“Ovo je već četvrti projekt koji smo ostvarili u suradnji s tvrtkom Ivakop te uz veliku financijsku pomoć Europske unije. Ovim specijaliziranim vozilom brže ćemo ostvariti cilj a on je povećati udio odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te konačnom smanjenju količine odloženog otpada na odlagalište Tarno. Zadovoljan sam što smo zahvaljujući uspješnim projektima na području zbrinjavanja otpada među najuspješnijim gradovima u Zagrebačkoj županiji i šire. Posebno naglašavam da smo projekte financirali uz pomoć europskih fondova u iznosu 85% dok je preostalih 15% financirano sredstvima Grada Ivanić-Grada, općine Križ i Kloštar Ivanić te tvrtke Ivakop” – rekao je gradonačelnik Grada Ivanić-Grada, gospodin Javor Bojan Leš.