Sufinanciranje korištenja OIE za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju – obavijest o zatvaranju Javnog poziva!

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 29. lipnja 2020. godine Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju. Zaprimanje zahtjeva po predmetnom Javnom pozivu započelo je 24. kolovoza 2020. godine u 9:00 sati.

 

Nakon obrade svih prijava za sufinanciranje zaprimljenih do 31. kolovoza 2020. godine, predmetni se Poziv smatra zatvorenim.

 

Više informacija: fzoeu.hr/obavijest_o_zatvaranju_javnog_poziva_

 

Izvor: www.fzoeu.hr