Sudjelujte u predlaganju projekata za financiranje u poljoprivredi, ruralnom razvoju, šumarstvu i ribarstvu!

Ministarstvo poljoprivrede započelo je proces izrade strateških dokumenata koji će biti osnova za financiranje projekata i programa u sektorima iz svog djelokruga u sljedećem programskom razdoblju.

 

S ciljem što kvalitetnije pripreme programskih dokumenata, strategija i planova, te mogućnosti planiranja konkretnih mjera koje će u narednom periodu imati mogućnost prijave za financiranje iz EU fondova (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Europski fond za jamstva u poljoprivredi, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, Mehanizam za oporavak i otpornost) i nacionalnog proračuna, Ministarstvo poljoprivrede omogućilo je svima zainteresiranima da se uključe u stvaranje baza projekata popunjavanjem sljedećeg upitnika.

 

Prijave projekata za kreiranje baze projekta za financiranje iz EU fondova otvorene su do 30. rujna 2020. godine.

 

Više informacija: ruralnirazvoj.hr

 

Izvor: ruralnirazvoj.hr