Što donose izmjene Zakona o radu?

Prijedlog izmjena i dopuna  Zakona o radu je vrlo opširan te donosi značajne promjene u radnim odnosima u skladu s trenutnim potrebama tržišta rada, okolnostima nastalim uslijed pandemije i usklađivanja sa standardima EU. Novi ZOR implementira dvije europske direktive – o ravnoteži između privatnog i poslovnog života te o transparentnim i predvidim radnim okolnostima.

 

Novost u ZOR-u je da će se ugovori na određeno moći s istim radnikom sklopiti najviše tri puta u tri godine, uključujući i povezane poslodavce. Cilj izmjena je spriječiti   neopravdano uzastopno sklapanje takvih ugovora. Novi ZOR će omogućiti radniku da postavi određene zahtjeve prema poslodavcu. Tako će primjerice radnik koji ima sklopljen ugovor na određeno vrijeme i koji najmanje šest mjeseci radi kod istog poslodavca imati pravo zatražiti jednom u kalendarskoj godini sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme. Isto tako, predviđa se mogućnost da radnik iz određenih razloga traži izmjene ugovora na način da određeno vrijeme  radi od kuće radi usklađivanja radnih i obiteljskih obveza. Poslodavac će biti u obvezi pisanim putem odgovoriti  radniku na njegov zahtjev i obrazložiti svoju odluku.

 

Prema važećim odredbama ZOR-a, radnik ima pravo na naknadu plaće za razdoblja u kojima ne radi zbog opravdanih razloga. Međutim, uvodi se iznimka od tog pravila u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti (kao što je epidemija bolesti). U tim slučajevima radnik bi imao pravo na naknadu plaće u visini od 70 posto prosječne plaće ostvarene u prethodna tri mjeseca bez da se mijenja ugovora o radu. Naravno, postoji mogućnost da se odredi i viša naknada plaće, ako je tako propisano  kolektivnim ugovorom, pravilnikom ili ugovorom o radu.

 

Detaljnije se uređuje rad na izdvojenom mjestu – rad od kuće i rad na daljinu. U slučaju da se ugovori rad od kuće za stalno ili najmanje deset dana u jednom kalendarskom mjesecu, radnik bi imao pravo na naknadu troškova (primjerice režija), a ako je u pitanju ugovor o radu na daljinu (uvijek se obavlja putem informacijsko komunikacijske tehnologije, a radnik određuje mjesto rada koje je promjenjivo) poslodavac ne bi imao takvih obveza.

 

Uređuje se i dodatni rad za drugog poslodavca bez suglasnosti matičnog poslodavca kako je prema važećem ZOR-u. Uvodi se pravo na neplaćeni dopust od pet dana godišnje za pružanje osobne skrbi članu obitelji ili kućanstva te pravo na odsutnost s posla jedan dan zbog hitnih obiteljskih razloga.

 

Novi ZOR uređuje i pitanje rada nedjeljom. Oni poslodavci kod kojih se rad nedjeljom ne može isključiti, bit će obvezni omogućiti  radniku jedan tjedni odmor nedjeljom u razdoblju od četiri uzastopna tjedna. Također je predviđeno minimalno povećanje za svaki sat rada nedjeljom koje ne može biti manje od 50%.

 

Jedna od novosti je da radnici koji imaju više od 65 godina starosti i 15 godina staža neće imati pravo na otkazni rok i otpremninu u slučaju otkaza ugovora o radu, a poslodavac će takvu odluku moći donijeti bez prethodne suglasnosti radničkog vijeća.

 

Također, uvodi se mogućnost da članovi sindikata koji su pregovarali o kolektivnom ugovoru urede za sebe određena povoljnija materijalna prava (primjerice božićnicu).

 

Svakako je velika novost je ta što će Zakonom o radu biti reguliran rad putem digitalnih platformi, a cilj je zaštititi radnike koji rade posredstvom digitalnih platformi, kao i povećati odgovornost platformi. Ove izmjene stupaju na snagu tek 2024. godine.

 

Na koji će točno način predložene izmjene uistinu biti usvojene, znat ćemo kada izmjene i dopune Zakona o radu stupe na snagu.

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”