Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Ivanić-Grad, objekt Tratinčica, Posavski Bregi

Grad Ivanić-Grad je 10. siječnja 2019. godine potpisao Ugovor o financiranju za projekt Rekonstrukcije Dječjeg vrtića Ivanić-Grad, objekt Tratinčica, Posavski Bregi. Sredstva su dodijeljena iz Natječaja za tip operacije 7.4.1. “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, a za prijavu i provedbu projekta odgovorna je Razvojna agencija IGRA.

 

Cilj projekta: Ulaganjem u rekonstrukciju i opremanje dječjeg vrtića želi se ostvariti organizirana njega, odgoj, obrazovanje i zaštita djece do polaska u osnovnu školu. Grad Ivanić-Grad konstantno bilježi potrebe za kvalitetnijim i novim vrtićkim kapacitetima, te je jasno da će se ulaganjem u rekonstrukciju postojećih objekata povećati kvalitetu smještaja, olakšati rad i odgoj djece u samom objektu, ali i stvoriti uvjete za povećanje broja korisnika.

 

Očekivani rezultati: Povećanje iskoristivosti kvadrature prostorija za predškolsku naobrazbu, te povećanje broja polaznika dječjeg vrtića, povećanje i ujednačavanje kvalitete prostora za odvijanje predškolske nastave dječjeg vrtića Ivanić-Grad. Projektom se stvaraju uvjeti koji su prihvatljivi za djecu i prilagođeni njihovim potrebama. Tijekom projekta bit će uređeno i rekonstruirano 289m² zgrade dječjeg vrtića, te izgrađeno i rekonstruirano i uređeno dječje igralište u sklopu dječjeg vrtića.

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.579.157,79 kuna

Iznos koji sufinancira EU: 1.307.401,15 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 18 mjeseci

 

 

Slika 1: Sadašnje stanje zgrade Dječjeg vrtića Ivanić-Grad, objekt Tratinčica, Posavski Bregi