Razvojna agencija IGRA počinje s provedbom Plana aktivnosti projekta CircPro!

Nakon što je Zajedničko tajništvo programa Interreg Europe krajem prošle godine odobrilo Akcijski plan koji je Razvojna agencija IGRA razvila u sklopu projekta Smart Circular Procurement – CircPro, kreće njegova provedba!

 

Akcijski plan jedan je od najvažnijih rezultata projekta – on donosi pojedinosti o tome kako će regije koje sudjeluju u projektu implementirati lekcije naučene iz međunarodne suradnje. U Akcijskom se planu definira priroda aktivnosti koje će se provesti i njihov vremenski okvir, te se identificiraju dionici, troškovi i izvori financiranja provedbe, kao i način na koji aktivnosti proizlaze iz projekta.

 

Akcijski se planovi izrađuju s ciljem transformacije međuregionalne razmjene iskustava u konkretne aktivnosti koje se provode u pojedinoj regiji sudionici projekta. Na temelju razmjene iskustava koja je provedena u 1. fazi projekta CircPro kako bi se olakšao proces međuregionalnog učenja i prijenosa znanja, CircPro partneri identificirali su aktivnosti koje će u 2. fazi projekta utjecati na odabrani instrument politike vezan uz provedbu praksi kružnog gospodarstva u regiji sudionici.

 

Razvojna agencija igra u svojem Akcijskom planu predviđa dvije aktivnosti. Prva se odnosi na praćenje provedbe Strategije pametnog grada Ivanić-Grada, a u drugoj će se izraditi preporuke za ugradnju elemenata zelene odnosno kružne javne nabave u Pravilniku o jednostavnoj nabavi Grada Ivanić-Grada.

 

Cjeloviti Plan aktivnosti dostupan je na internetskoj stranici projekta CircPro.