Radionice za podmjeru 6.3. namijenjene korisnicima kojima je izdana Odluka o dodjeli sredstava

Djelatnici Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju, održati će sedam radionica za podmjeru 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”.

 

Radionice su namijenjene korisnicima koji su aplicirali na prvi natječaj za navedenu podmjeru i kojima je izdana Odluka o dodjeli sredstava. Cilj radionice je pružiti informacije i odgovore na pitanja koja se tiču same realizacije projekta, podnošenja Zahtjeva za isplatu te knjigovodstveno- poreznog aspekta. Radionice će biti održane u 7 gradova, Bjelovaru, Rijeci, Osijeku, Splitu, Opuzenu, Gospiću i Zagrebu. Na navedene radionice ciljano će biti pozivani korisnici mjere.

 

Radionica za korisnike iz Zagrebačke županije održat će se u Kino dvorani Ministarstva gospodarstva, Ulica grada Vukovara 78, u Zagrebu 03. studenog 2016. u dva termina: 10.00 i 13.00 h.

 

 

Izvor: ruralnirazvoj.hr