Sedam koraka za otvaranje obrta

KOJIH SEDAM KORAKA TREBA PODUZETI ZA OTVARANJE OBRTA?

 

 1. Određivanje djelatnosti i utvrđivanje vrste obrta

Djelatnost obrta određuje se u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti. Možete odabrati više djelatnosti, no jedna od njih mora biti glavna.

Zatim je potrebno utvrditi je li, kad su vaš obrt i njegova djelatnost u pitanju, riječ o slobodnom, vezanom ili povlaštenom obrtu.

 • Slobodni obrti – moraju ispunjavati opće uvjete, a to je da nemate pravomoćnu zabranu obavljanja određene djelatnosti te da, ako je to potrebno, imate pravo korištenja prostora.
 • Vezani obrti – vlasnik, ili netko koga će vlasnik zaposliti, mora imati stručnu osposobljenost, odgovarajuću srednju stručnu spremu ili položen majstorski ispit.
 • Povlašteni obrti – potrebna je povlastica.

Sve informacije o vezanim i povlaštenim obrtima pronaći ćete u Pravilniku o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica.

Kad ste odredili djelatnost i ustanovili kojoj vrsti pripada vaš obrt možete izabrati naziv obrta. Kako ćete nazvati svoj obrt ovisi o vašoj volji, no u nazivu svakako moraju stajati i vaše ime i prezime.

Vrlo je važno da službeni naziv obrta istaknete na sljedećim mjestima:

 • ulaz u poslovni prostor
 • pečat obrta
 • internetska stranica
 • računi i dopisi

 

 1. Definiranje sjedišta obrta

Sjedište obrta je adresa na kojoj se nalazi poslovni prostor obrta. Pravo korištenja prostora može se temeljiti na vlasništvu, ugovoru o zakupu ili pisanoj suglasnosti vlasnika prostora.

Ako je prostor u vlasništvu obrtnika ili članova obitelji, nije potreban ugovor o zakupu, no potrebna je izjava vlasnika i vlasnički list.

Kad je za obavljanje obrta potreban prostor, obrtnik može obavljati obrtničku djelatnost samo u prostoru za koji ima dokaz o pravu korištenja.

Ako za obavljanje obrtničke djelatnosti nije potreban prostor sjedište obrta je adresa na kojoj vlasnik obrta ima prebivalište. Ako se djelatnost obavlja u više prostora tada obrtnik sam određuje koji je prostor sjedište obrta, a ostali prostori moraju se registrirati kao izdvojeni pogoni.

Ako obrtničku djelatnost želite obavljati u stanu, potrebno je provjeriti Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama.

 

 1. Upis obrta u Obrtni registar

Postupak otvaranja obrta pokreće se pisanim zahtjevom ispostavi županijskog ureda za gospodarstvo na čijem će području biti sjedište obrta.

Prijava za upis u Obrtni registar podnosi se na propisanim obrascima koji se dobivaju u uredu ili su preuzeti s internetske stranice Ministarstva poduzetništva i obrta Portal Obrtnog registra Republike Hrvatske.

 1. Obrtni registar – obrasci koji se popunjavaju (ovisno o vrsti prijave):
 2. Priznavanje inozemnih kvalifikacija
 3. Evidencija sporednih zanimanja i domaćih radinosti

Prijavi je potrebno je priložiti:

 • zdravstvenu svjedodžbu kojom se dokazuje posebna zdravstvena sposobnost, ako je ona propisana za djelatnost koja se registrira
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta stručnosti – ako je riječ o vezanom obrtu
 • dokaz o pravu korištenja prostora
 • dokaze o uplati upravnih pristojbi

O registriranom obrtu obrtnik dobiva Rješenje o upisu obrta u Obrtni registar i obrtnicu.

 

 1. Izrada pečata

Po otvaranju obrta potrebno je izraditi pečat koji služi za ovjeru računa i drugih dokumenata obrta. Pri izradi pečata prilaže se kopija Rješenja o upisu obrta u Obrtni registar.

 

 1. Otvaranje bankovnog računa

Za otvaranje žiro računa u banci potrebna je osobna iskaznicu, rješenje o upisu, obrtnica i pečat.

 

 1. Prijava na HZMO i HZZO

Nadležni ured za gospodarstvo službeno dostavlja rješenje o upisu obrta Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Međutim, obrtnik je obvezan sam podnijeti prijavu za svoje mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Za prijavu na mirovinsko osiguranje potrebni su:

 • Tiskanica M – 11P – Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa (za obrt)
 • Tiskanica M – 1P- Prijava o početku osiguranja (za vlasnika i zaposlenike)
 • Preslika rješenja o početku poslovanja obrta.

Nakon prijave na mirovinsko osiguranje automatski se obavlja upis u zdravstveno osiguranje.

 

 1. Prijava na poreznu upravu

U roku od osam dana od početka obavljanja djelatnosti obrtnik je dužan prijaviti se u Registar poreznih obveznika pri ispostavi Porezne uprave prema svojem prebivalištu (ne prema sjedištu obrta, ako je ono različito od prebivališta obrtnika!).

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”