Produljenje roka za prijavu u bazu EU projekata za financiranje u poljoprivredi, ruralnom razvoju, šumarstvu i ribarstvu!

Prijava projektnih prijedloga u bazu projekata za financiranje u poljoprivredi, ruralnom razvoju, šumarstvu i ribarstvu produljena je do 14. listopada 2020.

 

Do sada je prijavljeno 1.998 projekata vrijednih više od 3,35 milijardi eura.

 

Više informacija: ruralnirazvoj.hr/produljenje-roka-za-prijavu-u-bazu-eu-projekata

 

Izvor: https://ruralnirazvoj.hr/