Primjeri dobre prakse u području zelene javne nabave: Hrvatska/Grad Koprivnica – nabava električne energije iz obnovljivih izvora

Grad Koprivnica proveo je proces zelene javne nabave i uspio nabaviti 100% energije proizvedene iz obnovljivih izvora umjesto standardne energije. Nabavu je zajednički provelo 6 javnih institucija, a uključivala je i javnu rasvjetu.

 

 

 

 

Primijenjeno rješenje:

Unatoč činjenici da je u prethodnim slučajevima nabave kriterij dodjele bio najniža cijena, grad se odlučio za postupak koji uključuje ekonomski najpovoljniju ponudu. Ovaj put cijena nije bila jedini kriterij dodjele jer je 10% bodova dodijeljeno ponuditelju s najzelenijom ponuđenom električnom energijom.

 

Ciljevi nabave:

Povećati korištenje električne energije iz obnovljivih izvora i poboljšati održivu potrošnju energije u lokalnoj upravi. Pristup je bio dodjeljivanje ugovora dobavljaču koji nudi više energije proizvedene iz obnovljivih izvora.

 

Metodologija nabave:

Korišten je otvoreni postupak nabave.

 

 

 

 

Zaključeni ugovor:

· električna energija iz obnovljivih izvora energije za 6 javnih institucija i uličnu rasvjetu
· približna količina električne energije koja se tražila natječajem za jednogodišnji izračun iznosila je 3.500.000 kWh.
· ugovor u trajanju od 1 godine
· ukupni trošak: 193.500,00 € (bez PDV-a)
· ekonomski najpovoljnija ponuda

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”