Primjeri dobre prakse u području kružne nabave: Litva/Litavska uprava za ceste – predkomercijalna nabava nano bitumena

U Litvi je kružna nabava još uvijek slabo uspostavljena praksa te je većina postojećih primjera usmjerena samo na sekundarne kružne faze kao što su potrošnja, prikupljanje otpada i recikliranje, a ne na početne korake kružnog gospodarstva s cjeloživotnim oblikovanjem i trajnošću. Napredniji način za poboljšanje te situacije i integraciju načela cirkularnosti u nabavu predstavlja dobra praksa predkomercijalne nabave nano bitumena. Priroda predkomercijalne nabave je da se rješenje mora osigurati na inovativan način, temeljen na istraživanju i razvoju. Kako bi se poboljšala kvaliteta cesta, Litavska uprava za ceste pokrenula je ovu vrstu nabave bitumena.

 

Strategija nabave

Predkomercijalna nabava nano bitumena imala je za svrhu osigurati cirkularna gospodarska načela u gradnji cesta stvaranjem bitumena s produljenim vijekom trajanja i boljom trajnošću. Krajnji je cilj bio dizajniranje najtrajnije moguće površine ceste. Natječaj je bio usmjeren na materijale koji bi bili najpogodniji za lokalnu klimu i čijim bi korištenjem bi cesta trajala dulje vrijeme bez većih popravaka. Ova nabava doprinosi kružnom gospodarstvu promicanjem stvaranja novih materijala koji zahtijevaju manje sirovina, imaju dulji vijek trajanja i lakše ih je održavati.

 

Nositelj nabave

Glavni je nositelj ove nabave Litavska uprava za ceste. No značajna uloga može biti dodijeljena i znanstvenim ustanovama i tvrtkama koje provode istraživanje i razvoj u srodnim područjima. Implementacijom ove nabave nova površina za ceste donijet će korist ne samo vozačima, već i vladi, jer će biti manje troškova za popravak cesta.

 

Napomena: Informacije o ovom primjeru dobre prakse RA IGRA dobila je razmjenom iskustava s partnerima u sklopu projekta Smart Circular Procurement – CircPro 

 

 

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”