Primjeri dobre prakse u području kružne nabave: Italija/Grad Torino – ugovor o ugostiteljskim uslugama u školama

Grad Torino uveo je 2013. godine niz mjera u svoj ugovor o ugostiteljskim uslugama u školama kako bi se poboljšala njegova održivost, što je uključivalo zahtijevanje uporabe energetski učinkovitih uređaja i niskog utjecaja na okoliš, kao i značajno smanjenje ambalaže i otpada, na primjer korištenjem vode iz slavine umjesto vode iz boce, te pogodovanje proizvodima koji se mogu ponovno koristiti i ponovno puniti kad je ambalaža neizbježna. Osim toga, pružatelji usluga morali su se prebaciti s uporabe plastike na posuđe za višekratnu uporabu. Samo taj uvjet rezultirao je smanjenjem plastičnog otpada od 157 tona godišnje.

 

Informacije o predmetu nabave

Školska ugostiteljska djelatnost značajan je dio proračuna za nabavu grada Torina. Godišnje se isporučuje oko 8 milijuna obroka, s ukupnom vrijednosti od oko 40 milijuna eura. Školske ugostiteljske usluge pružaju priliku za edukaciju djece o politici održivosti, budući da školski sustav Torino (vrtići i osnovne škole) uključuje oko 71.500 djece u dobi od 0 do 13 godina. Uzimajući u obzir nastavnike i obitelji ove djece, školske ugostiteljske usluge utječu na između 230 i 250.000 građana.

 

Metodologija

Ugovor o cjelokupnoj školskoj ugostiteljskoj usluzi podijeljen je na osam grupa, od kojih svaka pokriva različito zemljopisno područje u Torinu. Ugovori za grupe dodijeljeni su trima različitim dobavljačima.

 

Strategija nabave

Ponuđače se potaknulo da daju prednost ambalaži s niskim utjecajem na okoliš, uključujući proizvode koji se mogu ponovno koristiti, ponovno puniti ili se radi o biorazgradivim proizvodima. Jedan od uvjeta bio je da se pružatelji

usluge prebace s uporabe plastike na ponovnu uporabu jer je taj kriterij primijenjen na više od pet milijuna obroka isporučenih godišnje. Upotrijebljeni su dodatni kriteriji kako bi se smanjili drugi utjecaji održivosti povezani s ugovorom o ugostiteljstvu, kao što su zahtjevi za uporabom sredstava za ekološko čišćenje i dodjela dodatnih bodova ponuditeljima koji nude širi raspon ekoloških proizvoda ili proizvoda pravedne trgovine nego što je to bilo zatraženo.

 

Napomena: Informacije o ovom primjeru dobre prakse RA IGRA dobila je razmjenom iskustava s partnerima u sklopu projekta Smart Circular Procurement – CircPro 

 

 

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”