Primjer dobre prakse kružnog gospodarstva: Dukat d.o.o.

Hrvatske tvrtke su uvidjele potrebu za pomakom prema kružnom gospodarstvu, uz stvaranje što manjih količina otpada, njegovo odvajanje na mjestu nastanka, usmjeravanje tokova otpada prema raznim načinima njegova iskorištavanja i postupanje s otpadom kao resursom. Jedan od svijetlih primjera u Hrvatskoj je Dukat, vodeći domaći proizvođač mliječnih proizvoda koji je pokrenuo svoj prvi projekt kružnog gospodarstva.

 

Dukat je pokrenuo vrijedan projekt kružnog gospodarstva kojim se otpadna višeslojna kartonska ambalaža („tetrapak“), koja nastaje u proizvodnji, ponovno koristi kao sirovina za proizvodnju toaletnih ručnika i papira te njihovih držača. Tako proizvedeni toaletni ručnici, papir i držači vraćaju se u Dukat gdje ih koriste Dukatovi zaposlenici.

 

Projekt kružnog gospodarstva Dukat je pokrenuo s talijanskom tvrtkom Lucart koja inovativnom tehnologijom višeslojnu kartonsku ambalažu odvaja na tri komponente: celulozu, aluminij i polietilen (PE) te ih dalje upotrebljava kao sirovinu za proizvodnju toaletnih ručnika i papira (celuloza) i držača (aluminij i PE).

 

U Dukatu ističu kako je ovaj projekt značajan iskorak Dukata prema ostvarenju vizije kružnog gospodarstva i održivosti u dijelu vlastitih proizvodnih procesa. Dukat želi biti dio održivih rješenja za budućnost planeta čiji su resursi ograničeni i ugroženi. Prepoznali su priliku da svoj proizvodni proces unaprijede u pravcu održivosti što rezultira jasnim i konkretnim koristima za okoliš.

 

Ovim se projektom oko 140 tona otpadne ambalaže ponovno koristi kao sirovina u proizvodnji papirne konfekcije, čime se utječe na smanjenje ispuštanja oko 114.000 kilograma ugljičnog dioksida u atmosferu i sprječava sječu više od 1.800 stabala godišnje.

 

Projekt je postavljen u skladu s vizijom kružnog gospodarstva koja podrazumijeva uvođenje promjena u poslovanje i svakodnevicu po principu Reuse, Reduce, Recycle – odnosno smanji, ponovno koristi, recikliraj. Odgovor je to na primarno linearni model današnjeg gospodarstva u kojemu velike količine proizvedenih dobara završavaju kao otpad.

 

Izvor: www.dukat.hr

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”