Pravo na godišnji odmor za 2023. godinu

Znate li koje je minimalno (najkraće) trajanje godišnjeg odmora koje poslodavac mora omogućiti radniku? Kada radnik stječe pravo na puni, a kada na razmjerni dio godišnjeg odmora? Koje su obveze poslodavca u vezi s utvrđivanjem rasporeda korištenja godišnjeg odmora? U nastavku donosimo odgovore na ova pitanja kao i pregled obveze donošenja kalendara godišnjih odmora od … Nastavi čitati Pravo na godišnji odmor za 2023. godinu