Pravila nagradnog natječaja – “Poklon kutija Buchusha”

Nagradni natječaj priređuje i organizira Razvojna agencija IGRA d.o.o. Ivanić-Grad, OIB: 05818308270, Poduzetnička ulica 11, 10310 Ivanić-Grad. (u daljnjem tekstu: Organizator)

 

Članak 1. Trajanje natječaja

Nagradni natječaj “Poklon kutija Buchusha” održava se na Instagram profilu Suvenirnice – Centra za posjetitelje Ivanić-Grad i traje od 8. do 13. veljače 2023. godine. Rezultati natječaja bit će objavljeni 14. veljače 2023. godine do 14:00 sati  u novom postu/Reelu.

 

Članak 2. Kriteriji sudjelovanja

Za sudjelovanje u natječaju, sudionici trebaju napraviti:

  1. u komentar objave Instagram nagradnog natječaja napisati odgovor na pitanje koje je postavljeno u objavi
  2. zapratiti Instagram stranicu @suvenirnica_ivanic_grad
  3. tagirati jednu osobu

 

U procesu odabira dobitnika, u slučaju prilaganja više komentara od strane jednog sudionika natječaja, razmotrit će se samo jedan odgovor.

 

Članak 3. Odabir dobitnika

Organizator nagrađuje nasumičan komentar sudionika koji je ispunilo sve propisane uvjete sudjelovanja. Ime i prezime dobitnika (koje je navedeno na Instagram profilu dobitnika) bit će objavljeno na Instagram stranici @suvenirnica_ivanic_grad

 

Članak 4. Suglasnosti i odgovornosti

Svi sudionici svojim sudjelovanjem u nagradnom darivanju očituju svoju suglasnost na objavu imena i prezimena na profilu Instagram stranice te pristaju na objavu pobjedničkog komentara, ako njihov komentar bude nagrađen. Sve materijale i osobne podatke koje objavljuju ili šalju sudionici u svrhu sudjelovanja u nagradnom darivanju, sudionici dostavljaju svojevoljno. Organizator ne preuzima odgovornost za događanja na profilima/stranica i ostalim segmentima društvenih mreža sudionika nagradnog natječaja.

 

Članak 5. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u nagradnom darivanju imaju svi građani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj stariji od 18 godina.

 

Članak 6. Odabir dobitnika

Kriterij odabira je nasumičan izbor postavljenih komentara. Pregled komentara za nagradni natječaj te ispunjavanje kriterija i odabir dobitnika nagrade, obavlja komisija koja se sastoji od najmanje 3 člana. Izbor pobjednika je konačan, a žalba protiv odluke nije dozvoljena.

 

Članak 7. Nagrada

Nagrada se sastoji od sljedećih proizvoda:

– Buchusha bučino ulje 0,25 l

– Buchusa bučine koštice 100g

– suvenir „Ljubavna klupica“

– poklon kutija

 

Članak 8. Objava dobitnika

Nakon završetka natječaja organizator će objaviti dobitnika nagrade na Instagram profilu @suvenirnica_ivanic_grad

 

Članak 9. Diskvalifikacija sudionika

  • Ukoliko sudionik nije ispunio definirane kriterije sudjelovanja u darivanju;
  • Ukoliko se utvrdi da je sudionik odnosno prijava povrijedila pravo trećih strana neovlaštenom korištenjem odnosno objavom podataka;
  • Ukoliko vlasnik ili vlasnici pobjedničkih komentara ne dostave potpune osobne podatke i adresu Organizatoru radi dodjeljivanja nagrade, u roku 30 dana;

Sudionici za koje Organizator utvrdi da su ispunili najmanje jedan od gornjih uvjeta bit će diskvalificirani.

 

Članak 10. Odricanje odgovornosti

Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije sponzorirano ili promovirano od strane Facebooka/Instagrama, niti je s njim povezan. Nagradni natječaj može se poništiti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. U navedenom slučaju, Organizator se oslobađa svake odgovornosti. Izvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za:

  1. a) (ne)djelovanje društvene web-mreže Facebook/Instagram
  2. b) sve ostale aktivnosti na web-mreži Facebook/Instagram
  3. c) bilo kakve posljedice koje bi sudionici mogli pretrpjeti zbog sudjelovanja u nagradnom izvlačenju

 

Članak 11. Izmjene ili dopune Pravila natječaja

Organizator zadržava pravo izmjene ili dopune ovih pravila, o čemu će sve sudionike pravovremeno obavijestiti.

 

Članak 12. Obrada osobnih podataka

Obavještavamo vas kako davanjem osobnih podataka prilikom sudjelovanja u ovom nagradnom darivanju dajete privolu Organizatoru da obrađuje vaše osobne podatke u svrhu pregleda prijavljenih materijala za nagradni natječaj te utvrđivanje ispunjenja kriterija i odabir dobitnika nagrada. Vaši osobni podaci se čuvaju u elektronskom obliku, pod posebnom zaštitom s pravom pristupa isključivo od strane radnika Centra za posjetitelje Ivanić-Grad te osobni podaci u Centru za posjetitelje Ivanić-Grad neće biti pohranjeni nakon izbora dobitnika i dodjele nagrade. Vaše osobne podatke nužne za isporuku nagrade ćemo podijeliti s dostavnom službom koja obavlja isporuku ili izvanredno sa sponzorom ako sponzor uručuje nagradu. U slučaju prigovora molimo obratite se na e-mail adresu igra@ivanic-grad.hr kako bi u dobroj vjeri riješili prigovor. Vaše je pravo zatražiti pristup osobnim podacima, ispravak ili brisanje.

 

Vaša IGRA