POZIV NA RADIONICU »Edukacija o korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova«

Razvojna agencija IGRA sa zadovoljstvom vas poziva na edukaciju sufinanciranu sredstvima Zagrebačke županije namijenjenu jačanju kapaciteta prvenstveno poduzetnika i obrtnika, ali i djelatnika JLS i poduzetničkih potpornih institucija, u cilju učinkovitog korištenja EU fondova.  Edukacija je namijenjena poduzetnicima, obrtnicima, djelatnicima JLS, djelatnicima poduzetničkih potpornih institucija.

 

Edukacija će se održati 28. i 29. studenoga 2018. u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad, Moslavačka 11, Ivanić Grad. Temeljna je svrha edukacije pružiti sudionicima iscrpne informacije o načinu financiranja projekata iz sredstava ESI fondova. Kroz analizu konkretne natječajne dokumentacije polaznici će steći uvid u proces prijave projektnih prijedloga na natječaje, kao i u pojedine faze provedbe projekata, s osobitim naglaskom na postupke nabave.

 

Program edukacije:


Srijeda, 28. studenoga 2018. od 13.00 do 17.00 sati
1. Mogućnosti financiranja projekata malih i srednjih poduzeća iz ESI fondova
2. Elektronički sustav upravljanja MIS – popunjavanje novog prijavnog obrasca u sustavu eFondovi


Četvrtak, 29. studenoga 2018. od 13.00 do 17.00 sati
1. Predstavljanje novih financijskih instrumenata za MSP – vaučeri, ESIF mikro i mali zajmovi (HAMAG BICRO), ESIF krediti (HBOR)
2. Postupci javne nabave za neobveznike javne nabave (NOJN)
3. Novine vezane uz provedbu postupaka javne nabave u praksi posredničkih tijela

 

Kontakt za informacije o edukaciji i potvrde dolaska:
e-mail:
viktorija.roncevic@ivanic-grad.hr
telefon: 01/283-1384

 

zagrebacka-zupanija-logo-704x318-757-x-342Sufinancirano sredstvima Zagrebačke županije