Poziv na prezentaciju POS stanova u Ivanić-Gradu

Grad Ivanić-Grad poziva građane zainteresirane za kupovinu stanova po Programu društveno poticane stanogradnje na prezentaciju POS stanova u Ivanić-Gradu koju će održati Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama dana 14.06.2021. u 13 sati u maloj sali Pučkog otvorenog učilišta u Ivanić-Gradu, Moslavačka 11.

 

POS stanovi bi se gradili u Ivanić-Gradu na lokaciji Žeravinec, kč.br. 1148/1, k.o. Ivanić-Grad – preko puta sportske dvorane Žeravinec.

 

Zainteresirani građani će na prezentaciji dobiti sve informacije vezane uz Programa POS-a u Ivanić-Gradu kao i odgovore na sva svoja pitanja vezana uz ovu temu.