Potpore turističkim zajednicama za programe/projekte na turistički nerazvijenim područjima u 2019. godini

JAVNI POZIV za dodjelu potpora turističkim zajednicama za programe/projekte na turistički nerazvijenim područjima u 2019.

 

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih sredstava Hrvatske turističke zajednice za programe/projekte turističkih zajednica koji se odvijaju na turistički nerazvijenim područjima.

Turistički nerazvijeno područje definirano je važećim Pravilnikom o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (NN 132/17 i 70/18).

 

U smislu ovog Javnog poziva, Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima uzima u obzir razvrstavanje jedinica lokalne samouprave prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17).

 

Sredstva potpore dodjeljivat će se za:

  1. programe/projekte TZŽ pretežito na turistički nerazvijenim područjima
  2. programe/projekte TZ na turistički nerazvijenim područjimaa

 

Dodatne informacije isključivo pisanim putem, na potpore@htz.hr najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.

 

Dokumentacija za kandidiranje podnosi se:

  • elektronskom obliku na online aplikaciji putem linka potpore.htz.hr
  • i u tiskanom obliku – potrebno je isprintati, potpisati i staviti pečat te poslati poštom preporučeno zajedno s cjelokupnom dokumentacijom.

 

Tekst natječaja

Izvor: htz.hr