Potpora za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Cilj mjere: Poticanje zapošljavanja osoba sufinanciranjem troška plaće poslodavcima

 

Korisnici: Poduzetnici i neprofitne organizacije koji obavljaju gospodarsku aktivnost

 

Krajnji korisnik: Nezaposlena osoba                                  Prijavljuje se: Poslodavac

 

Ciljane skupine: Osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih:

 • koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom tijekom prethodnih 6 mjeseci
 • bez završenog srednjoškolskog obrazovanja
 • između 15 i 24 godine starosti
 • starije od 50 godina
 • Osobe s invaliditetom
 • romske nacionalne manjine

 

Trajanje mjere: 12 mjeseci

 

Visina subvencije: Do 75% bruto II plaće

 

POSLODAVCI KOJIMA SE MOŽE DODIJELITI POTPORA

 • Poslodavci kojima se može dodijeliti potpora moraju imati zaposlenog najmanje jednog radnika unazad 6 mjeseci. Izuzeće od navedenog uvjeta odnosi se na obrte, samostalne djelatnosti i OPG-ove koji nemaju zaposlenih. Oni mogu koristiti potpore za zapošljavanje za jednu osobu uz uvjet da je vlasnik prijavljen na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje u svojstvu obrtnika/vlasnika OPG-a/samostalne djelatnosti i da nije prijavljen kod drugog poslodavca u radnom odnosu. Vlasnik obrta ili samostalne djelatnosti koji nije zaposlen u obrtu/slobodnoj djelatnosti – podnositelju zahtjeva, nego u drugom poslovnom subjektu, ne ulazi u izračun prosječnog broja zaposlenih. Za ponovno korištenje mjere nije moguće koristiti navedeno izuzeće, osim u slučaju da poslodavac osobu zaposlenu uz potporu zadrži u radnom odnosu o svom trošku.
 • Potpora se može dodijeliti:
  • poslodavcima kod kojih će zapošljavanje uz potporu dovesti do neto povećanja broja zaposlenih u odnosu na prosječan broj zaposlenih u posljednjih 12 mjeseci.
  • poslodavcima koji imaju smanjenje broja zaposlenih u posljednjih 12 mjeseci ukoliko je do smanjenja došlo iz opravdanih razloga. Opravdano upražnjena radna mjesta trebaju biti rezultat dobrovoljnog odlaska na zahtjev radnika, invalidnosti, nesposobnosti za rad, umirovljenja zbog dobi, dobrovoljnog smanjenja radnog vremena ili zakonskog odlaska zbog povrede radne obveze, a ne kao posljedica viška radne snage.
 • Prosječan broj zaposlenih predstavlja izračun kretanja broja zaposlenih po svakom mjesecu unazad 12 mjeseci. Radnici za koje teče ugovorna obveza po ugovoru o dodjeli potpore za zapošljavanje temeljem potpore za zapošljavanje dodijeljene u 2020. godini ne ulaze u izračun prosječne zaposlenosti.

BROJ OSOBA ZA KOJE POSLODAVAC MOŽE KORISTITI POTPORU ZA ZAPOŠLJAVANJE

 • Broj osoba za koje se može dodijeliti potpora za zapošljavanje ne može biti veći od 50% prosječnog broja zaposlenih unazad 12 mjeseci.

INTENZITET POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE

 • Intenzitet potpore za zapošljavanje, odnosno udio u sufinanciranju troška plaće od strane Zavoda, ne smije iznositi više od 50% ukupnog godišnjeg troška plaće (bruto II). Za osobe s invaliditetom intenzitet potpore ne smije iznositi više od 75% ukupnog godišnjeg troška plaće (bruto II) osobe koja se zapošljava uz potporu za sve skupine poslodavaca.
 • Navedeni intenziteti propisani su i Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014, koja je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 2017/1084

 

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 • Prihvatljivi troškovi su troškovi plaće radnika za razdoblje od najviše 12 mjeseci nakon zapošljavanja uz potporu.
 • Osobama koje se zapošljavaju uz potporu, Zavod sufinancira osnovnu plaću za puno radno vrijeme i normalan učinak, uvećanu za zakonom propisane obvezne doprinose na plaću. Potporom za zapošljavanje ne mogu se sufinancirati posebni dodaci na plaću kao što su: prekovremeni rad, dodaci za otežane uvjete rada, za rad u smjenama, za rad nedjeljom i praznikom te dodaci za noćni rad. Također, potporom se ne može sufinancirati stimulativni dio plaće.

 

Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi mjere.hr. Poslodavac mora imati aktivan korisnički račun na web portalu burzarada.hzz.hr

 

Više o potpori za proširenje poslovanja i predaji zahtjeva: https://mjere.hr/katalog-mjera/potpora-za-zaposljavanje/

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”