Potpora za usavršavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Cilj mjere: Cilj potpore je zaposlenim osobama omogućiti stjecanje vještina za rad i zadržavanje radnog mjesta, a poslodavcima osigurati radnu snagu traženih kompetencija. Program usavršavanja mora biti opravdan i neophodan zaposlenicima za zadržavanje radnog mjesta.

 

Korisnici: Poslodavci koji se bave ekonomskom djelatnošću. Radnici kod poslodavaca kojima nedostaju znanja i vještine za rad i zadržavanje zaposlenja.

 

Krajnji korisnik: Zaposlena osoba                                                                            Prijavljuje se: Poslodavac

 

Ciljane skupine: Zaposlene osobe kojima su potrebne nove kompetencije za zadržavanje radnog mjesta

 

Trajanje mjere: Do 6 mjeseci

 

Visina subvencije: Maksimalni iznos potpore za usavršavanje može iznositi 18.000,00 kn po polazniku programa usavršavanja. Pritom intenzitet potpore može iznositi najviše 70% ukupnih troškova, a ovisi o veličini poslodavca. Tako velikim poslodavcima može biti odobreno sufinanciranje u iznosu od najviše 50% za sva usavršavanja, odnosno 60% za usavršavanja za radnike s invaliditetom. Za srednja poduzeća sufinanciranje može biti odobreno u iznosu od najviše 60%, a za mala poduzeća do 70%.

 

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 1. Troškovi nastave (teorijske i praktične)
  • trošak predavača/mentora
   Predavači su vanjski izvoditelji programa usavršavanja, dok su mentori izvoditelji programa usavršavanja zaposleni kod poslodavca kod kojeg se obavlja usavršavanje. Trošak predavača iskazuje se kroz račun prema ugovoru o pružanju usluga, dok se trošak mentora iskazuje kroz iznos satnice za radno vrijeme utrošeno na usavršavanje.
  • trošak nastavnih materijala, udžbenika i dodatnih pomagala potrebnih za izvedbu teorijskog i praktičnog dijela usavršavanja
   Prihvatljivim se smatraju svi materijali i pomagala koji su direktno povezani s programom usavršavanja te koji polaznicima omogućavaju savladavanje programa, ne i pomoćna sredstva koja predavaču/mentoru služe za izvođenje nastave (npr. računalo, projektor i sl.).
 2. Putni troškovi
  • putni trošak predavača/mentora
  • putni trošak polaznika

Putni trošak je opravdan ukoliko se nastava provodi na adresi različitoj od adrese na kojoj predavač/mentor odnosno polaznik radi. Troškovi prijevoza osobnim automobilom ne mogu biti opravdani ukoliko postoji dostupnost javnog prijevoza.

 1. Trošak smještaja osiguran je iznimno za polaznike programa usavršavanja koji su osobe s invaliditetom, u slučaju kad se nastava provodi na adresi različitoj od adrese na kojoj polaznik radi.

 

POTPORE ZA USAVRŠAVANJE NE MOGU KORISTITI

 • ­poslodavci u poteškoćama,
 • ­poslodavci koji sredstva za rad i plaće radnika osiguravaju iz Državnog proračuna i/ili Državnog proračuna po posebnim ugovorima s tijelima državne i javne uprave (primjerice ugovorne zdravstvene ustanove), ili proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave (primjerice dječji vrtići u privatnom vlasništvu, obiteljski domovi za skrb o starijim i nemoćnim osobama),
 • ­poslodavci koji ne mogu dokazati obavljanje djelatnosti najmanje 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva,
 • ­vlasnici, suvlasnici, osnivači, članovi uprave, direktori, prokuristi; također se ne mogu koristiti ni za osobe koje poslodavac mora zaposliti zbog ispunjavanja zakonskih uvjeta (primjerice stručne osobe, poslovođe ili ovlašteni projektanti), radnike u nepunom radnom vremenu, strane radnike iz trećih zemalja te zaposlene umirovljenike,
 • poslodavci za usavršavanje zaposlenika koje provode radi osiguravanja sukladnosti obveznim nacionalnim normama o usavršavanju.

 

OBVEZE KORISNIKA:

POSLODAVAC:

 • organizirati i provesti usavršavanje prema programu
 • zadržati u radnom odnosu radnike na usavršavanju najmanje u duljem trajanju od trajanja usavršavanja
 • u roku od 15 dana od dana završetka programa usavršavanja dostaviti izvještaj o provedbi programa obrazovanja i namjenskom utrošku sredstava,
 • polaznicima usavršavanje izdati potvrdu o stečenim kompetencijama.

POLAZNICI USAVRŠAVANJA:

 • aktivno sudjelovati u programu usavršavanja

 

Predaja zahtjeva: Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi mjere.hr. Poslodavac mora imati aktivan korisnički račun na web portalu burzarada.hzz.hr

 

Isplata sredstava: Jednokratno u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora.

 

Više o potpori za usavršavanje pročitajte na: mjere.hr/katalog-mjera/potpora-za-usavrsavanje

 

Izvor: mjere.hr

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”