Otvoreni natječaji za zapošljavanje u Razvojnoj agenciji IGRA

Razvojna agencija IGRA otvorila je natječaj za zapošljvanje za dva radna mjesta.

 

Traže se kandidati za rad na radnim mjestima Voditelja projekata – suradnika (1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme, na neodređeno uz probni rok) i Suradnika za odnose s lokalnom i regionalnom samoupravom (1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme, na neodređeno uz probni rok).

 

Svi kandidati/kinje dužni/e su uz zamolbu priložiti:

  1. životopis
  2. presliku diplome kao dokaz o stručnoj spremi
  3. potvrdu HZMO-a kao dokaz o potrebnom stažu
  4. uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 30 dana od dana objave oglasa
  5. presliku vozačke dozvole.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Razvojna agencija IGRA d.o.o., Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić Grad, s naznakom za koje radno mjesto se prijavljuju, poštom ili osobnom predajom na urudžbeni zapisnik.

 

 

Uvjete zapošljavanja, opis poslova i ostale informacije o natječaju za zapošljavanje možete pregledati u dokumentima niže.

Natječaj za radno mjesto voditelja projekata – suradnika

Natječaj za radno mjesto Suradnika za odnose s lokalnom i regionalnom samoupravom