Otvoren je javni poziv za Program “Razvoj zadružnog poduzetništva” za 2023. godinu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Javni poziv za Program “Razvoj zadružnog poduzetništva” za 2023. godinu.

 

Ovaj Program dodjele bespovratnih sredstava provodi se u cilju povećanja konkurentnosti proizvoda i usluga zadruga, njihovu prepoznatljivost, produktivnost i inovativnost uz primjenu novih tehnologija i inovacija, pozicioniranje zadruga na tržištu radi postizanja boljih poslovnih rezultata te otvaranje novih radnih mjesta u zadrugama i zadržavanje postojećih.

 

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa su subjekti malog gospodarstva koji su registrirani kao zadruge.

 

Bespovratna sredstva namijenjena su za aktivnosti usmjerene na:

SKUPINA A

  • ulaganja u unaprjeđenje poslovanja;
  • ulaganja u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju;
  • ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluga;
  • unapređenje i primjenu novih znanja u proizvodnim i uslužnim procesima zadruge;
  • prilagodbu, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,

 

SKUPINA B

  • stručno osposobljavanje i obrazovanje;
  • usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda;
  • marketinške aktivnosti u cilju povećanja konkurentnosti i prepoznatljivosti zadružnog proizvoda i zadružne usluge te izlazak na nova tržišta;
  • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete;
  • upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva.

 

Ukupna vrijednost Programa je 265.450,00 eura. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 3.000,00 eura, a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 15.000,00 eura.

 

Prijave se zaprimaju do 3. listopada 2023. godine.

 

Prijava se podnosi Ministarstvu putem pošte na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, s naznakom Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2023. godinu.

 

Više na: mingor.gov.hr