Osam koraka za osnivanje trgovačkog društva

 1. Odabir imena

Na stranicama sudskog registra provjerite je li vaše željeno ime trgovačkog društva već rezervirano.

Ime trgovačkog društva mora se jasno razlikovati od trgovačkog društva već upisanog u sudski registar kod istog suda. ako je ime slično, pravilo je da se mora razlikovati za minimalno 4 slova od postojećeg imena. Vrlo je važno osigurati da se ime jasno razlikuje od imena postojećeg trgovačkog društva.

 

Ime može biti na hrvatskom jeziku, latiničnom pismu ili službenom jeziku države članice EU, a mogu se koristiti i brojevi (arapski). Riječ “Hrvatska” ili imena drugih država, te njene izvedenice, grbovi, zastave i sl. nisu dopušteni.

Razmislite o nekoliko alternativnih imena s obzirom na to da postoji mogućnost da sud neko od njih odbije.

Moguće je i koristiti uslugu rezervacije imena, putem servisa hitro.hr ili osobno u Trgovačkom sudu. Potrebno je ispuniti obrazac i uplatiti sudsku pristojbu. Trgovački sud u roku od tri dana provjerava prijavu rezervacije imena i ukoliko ono zadovoljava zakonske kriterije, vrši provedbu rezervacije. Rezervacija vrijedi 30 dana, a ako u roku od 30 dana ne bude podnesena prijava za upis u sudski registar, rezervirano ime se briše.

 

 1. Odabir djelatnosti

Prije odlaska kod javnog bilježnika, trebate definirati sve djelatnosti koje ćete upisati u sudskom registru, a kojim će se trgovačko društvo baviti. Naknadno dodavanje djelatnosti naplaćuje, stoga odmah uključite što više djelatnosti.

Moguće je odmah uključiti i djelatnosti koje zahtijevaju minimalne tehničke uvjete (trgovina, ugostiteljstvo itd.) jer će se oni morati osigurati tek prije samog početka obavljanja navedenih djelatnosti.

 

 1. Definiranje sjedišta trgovačkog društva

Sjedište vašeg trgovačkog društva može biti u vlastitom ili zakupljenom poslovnom prostoru ili na vašoj kućnoj adresi. Bez obzira na to jeste li vi sami vlasnik prostora obvezni ste potpisati ugovor o zakupu koji se u zadnjem koraku otvaranja društva dostavlja u Poreznu upravu.

 

 1. Osnivanje trgovačkog društva

Osnivanje je moguće putem servisa hitro.hr ili direktno kod javnog bilježnika. Kod javnog bilježnika potrebno je ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu (obvezna za strane državljane), popis djelatnosti i potvrdu o rezervaciji imena trgovačkog društva. Ako tvrtka ima više osnivača, obvezna je njihova kod javnog bilježnika. Javni bilježnik sastavlja i ovjerava potrebnu dokumentaciju te je prosljeđuje elektroničkim putem u hitro.hr .

Uplatu sudskih pristojbi i temeljnog kapitala možete izvršiti poslovnicama FINE. Temeljni kapital možete platiti i pologom u željenoj banci. Uplata će biti izvršena na prijelazni račun, a po završetku cijelog procesa u banci ćete prilikom otvaranja računa prebaciti kapital na svoj račun. Minimalni temeljni kapital za d.o.o. je 20.000,00 kn, a za j.d.o.o. je 10,00 kn.

Visinu pristojbi i uplatne račune ćete saznati kod javnog bilježnika. Nakon izvršenih uplata, hitro.hr će kompletirati vaš predmet i proslijediti ga na nadležni Trgovački sud elektroničkim putem. Po upisu u registar, dobiti ćete Rješenje o osnivanju  društva i potvrdu o OIB-u koje ćete podignuti u hitro.hr uredu.

U hitro.hr uredu također ćete ispuniti RPS obrazac koji je potreban za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD) za statistiku (dodjela matičnog broja i šifre glavne djelatnosti).

 

 1. Izrada pečata

S kopijom Rješenja trgovačkog suda potrebno je otići izraditi pečat. Cijena izrade pečata kreće se do 250,00 kn.

 

 1. Otvaranje žiro-računa u banci

U banci otvorite žiro-račun trgovačkog društva i zatražite prijenos temeljnog kapitala na žiro-račun društva. Za to će vam biti potrebno Rješenje o upisu u sudski registar i OIB, Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta, pečat i osobna iskaznica. Imajte sa sobom originale za uvid i kopije za banku. U banci ćete potom dobiti potpisni karton koji će vam biti potreban prilikom prijave u Poreznu upravu.

 

 1. Prijava u Poreznu upravu

Nakon osnivanja trgovačkog društva potrebno je prijaviti se u ispostavu porezne uprave sukladno sjedištu u roku od 8 dana. Navedeno može izvršiti i izabrani knjigovodstveni servis koji je za to opunomoćen.

Potrebna dokumentacija:

 • Rješenje o registraciji kod Trgovačkog suda i OIB
 • NKD – Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta od DZS-a
 • Potpisni karton žiro-računa ili ugovor s bankom
 • Ugovor o najmu poslovnog prostora
 • Ugovor o obavljanju računovodstvenih usluga ili Izjava da će društvo samostalno obavljati računovodstvo

Ako ste odlučili ući u sustav PDV-a potrebno je ispuniti Zahtjev za ulazak u sustav PDV-a. Na navedenom obrascu može se odabrati i plaćanje PDV-a po naplati računa.

 

 1. Prijava na mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Društvo, direktora društva i zaposlenike društva je potrebno prijaviti  u sustav mirovinskog osiguranja.

Prijava u sustav mirovinskog može se preko punomoći prepustiti knjigovodstvenom servisu koji će to učiniti elektroničkim putem. U suprotnom je potrebno otići šalter mirovinskog osiguranja gdje je potrebno prvo prijaviti trgovačko društvo, a zatim djelatnike.

Dokumentacija za prijavu društva:

 • Tiskanica M-11p
 • Rješenje o upisu u sudski registar i NKD
 • Pečat
 • Osobna iskaznica

Dokumentacija za prijavu djelatnika:

 • Tiskanica M-1p
 • Pečat
 • Ugovori o radu (moguće je da budu zatraženi na šalteru)

Na šalteru je moguće prijaviti do 3 djelatnika, a svaki naknadni zaposlenik mora se prijavljivati isključivo elektroničkim putem kroz e-Mirovinsko, stoga je ekonomičnije cijelu proceduru prepustiti knjigovodstvenom servisu. Prijava u sustav zdravstvenog osiguranja je automatska nakon izvršene registracije djelatnika u sustav mirovinskog osiguranja.

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”