Održivo poslovanje – temelj za uspjeh poduzeća u budućnosti

Održivost u poslovanju predstavlja poslovni pristup koji omogućuje stvaranje dugoročnih vrijednosti. Gledajući kroz povijest kako su pojedini poslovni subjekti ostvarivali zavidne rezultate bez obzira na tržišnu situaciju, vidimo da su to kompanije i firme koje su svoje poslovanje prilagođavale aktualnom trenutku što je u konačnici bila formula za uspjeh. Ne treba biti veliki vizionar da bude jasno kako danas jednu od ključnih uloga za uspjeh igra upravo Održivo poslovanje.

 

Zašto su neke tvrtke uspješnije od drugih i kako održivo poslovanje kao poslovni pristup djeluje na sve sudionike poslovnog procesa, kako djeluje na zajednicu, okoliš i društvo u cjelini; te kako integrirati održivost u poslovnu strategiju – pitanja su na koja treba odgovoriti. Jedina konstanta u povijesti čovječanstva su promjene no one nikada nisu bile toliko brze, velike i antagonistički usmjerene prema svima koji ne poštuju trenutak i vrijeme. Prilagodba promjenama ima velik utjecaj na stvaranje dugoročnih vrijednosti u ekološkom, društvenom i gospodarskom razvoju, pa je tako upravo sposobnost prilagodbe ključ uspjeha. U odnosu na dosadašnju praksu u poslovanju, danas treba osvijestiti i prihvatiti Održivost kao poslovni pristup i u skladu s time mijenjati način upravljanja prema održivoj poslovnoj strategiji s pozitivnim utjecajem na društvo i okoliš.

 

Za početak, treba definirati svrhu svake tvrtke odgovorom na pitanje: „Zašto tvrtka radi baš to što radi?“, a odgovor na ovo pitanje treba biti osnova predstavljanja tvrtke, umjesto da se samo opisuje ono što tvrtka radi. Također, bitno je da si svaki ozbiljan poslodavac postavi pitanje: “Koja je moja korist od toga što radim?“ Ako odgovor sadrži isključivo i samo financijski aspekt, u današnjim uvjetima, tvrtka sigurno neće dugo poslovati.

 

Istraživanje Simon-Kucher & Partner, provedeno u 17 zemalja na više od 10.000 ljudi, rezultiralo je sljedećim: 85% anketiranih u zadnjih 5 godina svoje potrošačko ponašanje usmjerava isključivo prema kompanijama koje primjenjuju održivost, čak i ako su proizvodi skuplji od onih proizvođača istih proizvoda koji ne primjenjuju održivost. Prije 20-ak godina (kada je već itekako bilo jasno da su klimatske promjene u jakom zamahu na štetu ljudi i dobara), samo je 12% velikih kompanija objavljivalo izvješća o održivom poslovanju. Danas, sve svjesniji odgovornosti koju imaju, a posebno nakon pandemije, prema godišnjem izvješću održivosti KPMG IMPACT, 80% tvrtki diljem svijeta objavljuje nefinancijska izvješća kroz koja se jasno vidi kako i u kojoj mjeri primjenjuju održivost.

 

Kakva je situacija u Hrvatskoj?

 

Kako se prati posluje li tvrtka u skladu s održivim razvojem?

 

Od 2017. u RH je na snazi Direktiva 2014/95/EU o nefinancijskom izvještavanju. Direktive su okvir koji države članice integriraju u vlastito zakonodavstvo, tako da su odredbe ove Direktive ugrađene u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu, koji je stupio na snagu početkom 2017. godine. U RH kompanije poput Ine, HEP-a, Podravke, Coca-Cola, HT, Franck… kao i mnoge druge podnose nefinancijska izvješća iz kojih se vidi kako svojim odgovornim poslovanjem pridonose zaštiti okoline i čovjekova zdravlja što je posebno pod lupom nakon pandemije. Na osnovu nefinancijskih izvješća, uspostavlja se za svaku tvrtku Rejting (razina održivosti poduzeća) koji se zove Hrvatski indeks održivosti a dodjeljuje ga Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj u suradnji s HGK.

 

Ocjenjuju se aktivnosti u 6 područja:

  1. Upravljanje
  2. Okoliš
  3. Radna okolina
  4. Ljudska prava
  5. Dječja prava
  6. Zajednica

 

HRIO je najbolji pokazatelj stanja na našem domaćem tržištu. Na HRIO natječaj mogu se javiti mala velika i srednja poduzeća ali i javna poduzeća.

 

Održivost je društvena odgovornost svih poslovnih subjekata kroz upravljanje (struktura upravljačkih tijela jasna i dobro postavljena, etika, antikorupcija, zaštita osobnih podataka i sl…); kroz društvo (raznolikost i uključivost, sigurnost na radu, zaštita prava radnika, dijalog sa socijalnim partnerima, ulaganje u zajednicu…); kroz zaštitu okoliša ( odvojeno prikupljanje otpada, pošumljavanje i zelena krajobrazna arhitektura, korištenje automobila samo kada nema drugog izbora…).

 

Promjene su tu, unutar cijelih sektora i sve ih treba koordinirati s javnim sektorom kroz podnošenje nefinancijskih izvješća. Sve je više tvrtki koje provode održivi razvoj ali ga ne evidentiraju i ne podnose nefinancijsko izvješće?! Tvrtke trebaju izraditi Plan održivosti s konkretnim prioritetima; uključiti zaposlenike i investirati u edukaciju kako zaposlenika tako i onih najodgovornijih – onih koji vode poslovanje, jer to je sigurna formula za uspjeh.

 

Živimo u digitalnom vremenu i svjesni smo činjenice da je svakom čovjeku u bilo kojem kutku svijeta dostupna svaka informacija 24 sata na dan, stoga ne čudi činjenica da su potrošači postali vrlo izbirljivi kada je u pitanju kupovina bilo koje vrste roba ili usluga.

 

Definiranjem vlastite svrhe u smislu društvenog utjecaja svaka će tvrtka biti održiva, time i uspješna.

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost Razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike“