Održiva gradnja

Održiva gradnja jedan je od značajnijih segmenata održivog razvoja, a uključuje uporabu građevnih materijala koji nisu štetni po okoliš, energetsku učinkovitost zgrada i gospodarenje otpadom od gradnje i rušenja građevina.

Održiva gradnja mora osigurati trajnost, kvalitetu oblikovanja i konstrukcija uz financijsku, ekonomsku i ekološku prihvatljivost.

 

Građevinska industrija u velikoj mjeri utječe na prirodni okoliš:

  • gotovo polovica ukupne emisije CO2 u Europskoj uniji otpada na zgrade
  • gotovo polovica otpada na svjetskim odlagalištima dolazi iz građevinskog sektora
  • građevinska industrija generira četvrtinu od ukupne razine zagađenja zraka i 40% zagađenja pitke vode
  • globalna građevinska industrija troši 40% svjetske zalihe energije
  • u zemljama EU na sektor zgradarstva otpada približno 41% potrošnje ukupne konačne energije, na sektor industrije približno 31%, dok na transport otpada približno 28%.

 

U zgradarstvu se krije najveći potencijal za uštedu prirodnih resursa, povećanje energetske učinkovitosti i veće iskorištenje obnovljivih izvora energije. Koncept održive gradnje potiče razvoj novih ili modificiranih građevinskih materijala sa sve većim udjelom recikliranog otpada različitih industrija i otpada nastalog razgradnjom postojećih građevina. Nova znanja i tehnologije predstavljaju velik potencijal za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada. Energetska učinkovitost i ekološka osviještenost sve više utječu na korištenje prirodnih materijala, obnovljivih materijala, inovativnost novih konstrukcija i novih načina gradnje. Na taj način nastaju zgrade nove generacije kao rezultat inovativnog pristupa projektiranju i gradnji, ali i svijesti investitora o nužnosti orijentacije prema održivoj gradnji.

 

Temeljna načela kod projektiranja održivih građevina su: orijentacija, iskorištavanje dobitaka sunčevog zračenja kroz ostakljenje, spremanje sunčeve energije, oblik zgrade, toplinska hijerarhija prostora – temperaturno zoniranje, tehnologija gradnje, toplinska izolacija, vrata i prozori, te zaštita od ljetnog pregrijavanja. Za postizanje povoljnijeg i kvalitetnijeg energetskog standarda važan je cijeli plašt zgrade i ustroj njegova djelovanja, sastav i kvaliteta izvedbe. Prije gradnje moraju biti gotova rješenja za sve toplinske mostove do kojih dolazi na građevini.

 

Treba naglasiti i to da stambene zgrade, odnosno kućanstva, predstavljaju gotovo 2/3 cjelokupnog fonda zgrada u EU i odgovorne su za oko 25 posto ukupne potrošnje energije u EU. Gradovi i urbana područja, glavni su potrošači energije, čak do skoro 80 % ukupne potrošnje energije. Oni u isto vrijeme predstavljaju i problem i djelomično brzo rješenje za veću energetsku učinkovitost korištenjem inovativnih integriranih energetskih rješenja na lokalnoj razini i prijelazom koncept “pametnih gradova”.

 

Najčešće tehnike i strategije za održivu arhitekturu

 

Energetski učinkovite građevine

Radi se o projektiranju zgrada koje koriste što manje energije. Mnogo novih zgrada već jest energetski vrlo učinkovito i posjeduje prednosti kao što su trostruka stakla na prozorima, sjenila ili obloge koji osiguravaju sjenu i prirodno hlađenje (čime smanjuju potrebu za sustavima za klimatizaciju), napredni izolacijski materijali i slično.

 

Proizvodnja energije

Električna i toplinska energija jeftinije su i nanose manje štete okolišu što se bliže mjestu potrošnje proizvode. Održive građevine sve se više okreću korištenju energije iz solarnih ploča na krovovima, lokalnih vjetrenjača, toplinskih crpki za geotermalnu energiju i raznih drugih izvora.

 

Obnovljivi i održivi materijali

Održiva arhitektura naglašava upotrebu obnovljivih izvora građevinskih materijala. Oni uključuju drvo iz održivih izvora, alternative cementu koje imaju manji ugljični otisak, reciklirane građevinske materijale ili ciljano korištenje materijala koji se mogu ponovno upotrijebiti nakon što su stručno uklonjeni iz srušenih građevina.

 

Bolje upravljanje otpadom

Građevine koje svojim dizajnom potiču korisnike da smanje stvaranje otpada još jedan su od načina kako primijeniti principe održivosti. To može značiti upotrebu anaerobnih kompostišta i vakumskih zahodskih školjki (poput onih u zrakoplovima) koje smanjuju potrošnju vode. Usto, još jedan primjer učinkovite prenamjene otpada jest i prikupljanje tzv. „sive vode“ – na primjer, otpadne vode iz kuhinjskih sudopera za zalijevanje povrtnih gredica.

 

Poticanje ekoloških životnih stilova

Održivi dizajn također će poticati stanare i korisnike da smanje vlastiti ugljični otisak. Investitor može odlučiti ne osigurati parkirna mjesta, ponuditi dovoljno spremišta za bicikle ili s lokalnim vlastima raditi na boljoj povezanosti sredstvima javnog prijevoza.

 

Korištenje energetski učinkovitih tehnologija

Održiva arhitektura naglašava korištenje tehnologija koje smanjuju stvaranje otpada i upotrebu energije kroz cijeli životni ciklus zgrade. To može značiti korištenje BIM softvera (informacijsko modeliranje zgrada) radi podizanja učinkovitosti, alata za inspekciju nekretnina koji mogu pomoći u utvrđivanju i ispravljanju problema bez nepotrebne vožnje i putovanja do građevine ili oduku da se koriste LED žarulje koje troše mnogo manje energije nego tradicionalne žarulje.

 

Gradnja u skladu s prirodom

Održivo planirana i konstruirana građevina također skladno nadopunjuje i podržava okolne ekosustave, umjesto da im šteti. To može značiti da će imati „žive zidove“ ili krovne vrtove sa cvijećem za pčele i ostale oprašivače. Također može imati i bio odvode oko zgrade ili druge vrste kanala koji će odvoditi oborinske vode u predviđene spremnike umjesto u odvode.

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”