Održana nova edukacija u sklopu projekta „Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike“

Razvojna agencija IGRA d.o.o. jučer je organizirala još jednu edukaciju za poduzetnice i poduzetnike, obrtnice i obrtnici, poljoprivrednice i poljoprivrednici s područja istočnog dijela Zagrebačke županije s dvije teme – „Pripremite se na vrijeme – uvođenje eura u Republici Hrvatskoj“ i „Poslovna komunikacija i rješavanje krizne situacije“. Edukacija je sufinancirana u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog Fonda za regionalni razvoj kroz projekt.

 

Zainteresirani poslovni subjekti imali su priliku naučiti:

 • koje su to osnovne vrste komunikacije
 • kako komunicirati osobno, kako s više ljudi ili grupom
 • zašto je važna interna komunikacija
 • koje su to krizne situacije i kako ih riješiti
 • korake za izlazak iz krize
 • aktivnosti koje je potrebno poduzeti tijekom krize
 • kako reagiramo u kriznoj situaciji
 • što kada kriza završi
 • koji su sve bitni datumi po pitanju uvođenja eura te kako se pripremiti za njih
 • kako će se upravljati zamjenom valuta te od kada počinje dvojno prikazivanje cijena te kako će izgledati u praksi (računi, cjenici, blagajne)
 • na koji način će se preračunavati cijene te po kojem tečaju
 • kakva su pravila kod zaokruživanja cijena
 • koje su iznimke od obveze dvojnog iskazivanja cijena i drugih iskaza novčanih vrijednosti
 • kako će konverzija utjecati na informacijske sustave te što sve morate prilagoditi
 • koja su pravila za financijsko i računovodstveno poslovanje
 • kako konkretno trebaju izgledati knjigovodstvene isprave, ugovori, obračuni plaća
 • imaju li dobar prikaz cijene i popusta
 • koja pravila vrijede za webshopove

 

Razvojna agencija IGRA Ivanić-Grad zahvaljuje se svim sudionicama i sudionicima na interesu i odazivu na radionicu. Isto tako, RA IGRA se zahvaljuje Gradu Ivanić-Gradu, Udruženju obrtnika Ivanić-Grad, Odboru za gospodarstvo Grada Ivanić-Grada, Obiteljskom radiju Ivanić i predavačicama na nastavku suradnje pri organizaciji i provođenju radionica kroz cijelo vrijeme trajanja Projekta.

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike“