Objavljeni natječaji za mjeru Informiranje i Promidžba iz Vinske omotnice

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za mjeru Informiranje u državama članicama i mjeru Promidžba vina na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023.

 

Korisnici mjere Promidžba i Informiranje: stručne organizacije uključene u sektor vina, organizacije proizvođača vina, udruženja organizacija proizvođača vina, privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača, sektorske organizacije uključene u sektor vina, javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna, privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina.

 

Privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina prihvatljivi su korisnici samo u mjeri Promidžba.

 

Prihvatljivi troškovi za mjeru Promidžba:

  • objavljivanje reklama u medijima (tisak, televizija, radio, Internet, društvene mreže)
  • ulaganja u odnose s javnošću, promociju i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promociju imidža Hrvatske, promotivne prodaje
  • ulaganja u izradu i distribuciju promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja
  • ulaganja u sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja te
  • administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika.

 

Prihvatljivi troškovi za mjeru Informiranje:

  • informativne kampanje
  • sudjelovanje na događanjima, sajmovima i izložbama od nacionalnog značaja ili od značaja za Europsku uniju
  • oglašavanje u medijima na tržištu država članica
  • izrada i distribucija informativnih materijala za tržište država članica i
  • administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika.

 

Više informacija: objavljeni-natjecaji-za-mjeru-informiranje-i-promidzba-iz-vinske-omotnice/

 

Izvor: apprrr.hr