Objavljen prvi Natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz sektora vina unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za intervenciju 58.1.a.01. – RESTRVINEY – Restrukturiranje i konverzija vinograda

Objavljen je prvi Natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz sektora vina unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za intervenciju 58.1.a.01. – RESTRVINEY – Restrukturiranje i konverzija vinograda.

 

Predmet Natječaja je dodjela sredstava potpore za intervenciju 58.1.a.01. – RESTRVINEY(58(1)(a)) – Restrukturiranje i konverzija vinograda unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi intervencija iz sektora vina unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027.

 

Prihvatljivi korisnici sredstava u intervenciji 58.1.a.01. Restrukturiranje i konverzija vinograda mogu biti vinogradari (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar.

 

Maksimalni iznos potpore po projektu iznosi 550.000,00 EUR.

 

Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali tijekom provođenja sljedećih aktivnosti:

  • konverzija sorti, uključujući i precjepljivanje radi prilagodbe klimatskim promjenama ili poboljšanja genetske raznolikosti, među ostalim radi poboljšanja kvalitete ili okolišne održivosti
  • premještanja vinograda
  • poboljšanje tehnika upravljanja vinogradima – aktivnosti vezane uz izgradnju terasa,  zidova, antierozijskih sustava i navodnjavanja te aktivnosti vezane za tehnike upravljanja vinogradom osobito uvođenje naprednih sustava održive proizvodnje, uključujući manju upotrebu pesticida, ali isključujući uobičajenu obnovu vinograda koja se sastoji od ponovne sadnje iste sorte vinove loze u skladu s istim sustavom uzgoja vinove loze ako je loza došla do kraja svog životnog vijeka.

 

Zahtjev za potporu podnositelj popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a.

 

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je do 15. srpnja 2024. godine do 12:00 sati.

 

Izvor: www.apprrr.hr