Objavljen prvi natječaj iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za provedbu intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je prvi natječaj  iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za provedbu intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

 

Podsjećamo da se Strateškim planom u okviru ZPP-a podupire prelazak na pametan, održiv, konkurentan, otporan i diversificiran poljoprivredni sektor, čime se osigurava dugoročna sigurnost opskrbe hranom te pridonosi djelovanju u području klime, zaštiti prirodnih resursa i očuvanju/povećanju bioraznolikosti te jačanju socioekonomske strukture ruralnih područja. Njime se podupiru brojne intervencije usmjerene na posebne potrebe država članica i njihovih regija. Osmišljeni su u skladu s novim pristupom usmjerenim na rezultate i uspješnost u cilju ostvarenja konkretnih rezultata u odnosu na posebne ciljeve ZPP-a na razini EU-a, ali i doprinos europskom zelenom planu. U planovima u okviru ZPP-a prvi se put definira strategija koja obuhvaća sve glavne instrumente koji se financiraju iz ZPP-a: izravna plaćanja, potporu za ruralni razvoj i intervencije specifične za određene tržišne sektore.

 

U intervenciji 78.01 Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. prihvatljivi korisnici su obrti i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti pružanja usluga obrazovanja i savjetovanja izvan sustava redovite naobrazbe ili djelatnosti pružanja usluga obrazovanja i savjetovanja izvan sustava redovite naobrazbe imaju propisanu Statutom, koje ispunjavanju uvjete iz Pravilnika, a mogu biti:

 

  • privatne savjetodavne službe, samostalne ili u okviru druge pravne osobe
  • privatni savjetnik
  • nevladine organizacije
  • Ministarstvo poljoprivrede, uprava(e) nadležna za savjetovanje
  • Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu.

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava Natječaja je 3.500.000 EUR.

 

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 24. srpnja 2023. do 24. kolovoza 2023.

 

 

Detalje pogledajte ovdje.