Objavljen Program potpora male vrijednosti za osiguranje likvidnosti poduzetnika u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Program potpora male vrijednosti za osiguranje likvidnosti poduzetnika u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja u Republici Hrvatskoj.

 

Predmet ovoga Programa potpora male vrijednosti za osiguranje likvidnosti poduzetnika u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja u Republici Hrvatskoj je dodjela potpora male vrijednosti poduzetnicima za subvenciju kamatne stope po kreditima i sufinanciranje premije osiguranja po policama osiguranja kredita u okviru Programa Obrtna sredstva Mjera za poduzetnike u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja od Hrvatske banke za obnovu i razvitak, u ukupnom iznosu od 3.000.000 eura.

 

Ovaj Program ima za cilj rješavanje problema nelikvidnosti i umanjivanja financijske štete u poslovanju poduzetnika čija je poslovna aktivnost smanjena uslijed tržišnih poremećaja.

 

Korisnici potpore su mali, srednji i veliki poduzetnici (isključivo trgovačka društva i obrti):

  • registrirane djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. („Narodne novine“, broj 58/07) u područjima: Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i Proizvodnja namještaja (C31),
  • sa sjedištem i vlastitom proizvodnjom u Republici Hrvatskoj,
  • koji su u zadnjoj poslovnoj godini za koju su dostupna službena financijska izvješća pozitivno poslovali,
  • koji su zapali u privremene teškoće uslijed tržišnih poremećaja.

 

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti jednom korisniku ne smije prelaziti gornju granicu od 300.000 eura tijekom bilo kojeg trogodišnjeg razdoblja, neovisno o razini davatelja potpore i vrsti instrumenta dodijeljene potpore.

 

Potpore po ovome Programu mogu se dodjeljivati od dana njegova stupanja na snagu do 1. kolovoza 2024. ili do iskorištenja sredstava.

 

Izvor: poljoprivreda.gov.hr