Objavljen Program državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda u 2024. godini

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Program državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda u 2024. godini.

 

Cilj Programa je pružiti potporu subjektima koji djeluju u sektoru prerade poljoprivrednih proizvoda kako bi se ublažila iznimno velika povećanja cijena energenata koji sudjeluju s visokim udjelom u troškovima njihovog poslovanja. Zbog iznimno velikog povećanja cijene energenata subjekti u preradi poljoprivrednih proizvoda dovedeni su u situaciju manjka likvidnosti i generiranja gubitaka.

 

Potporom iz ovoga Programa nastoje se sanirati pretrpljeni gubici, osigurati likvidnost subjekata koji djeluju u sektoru prerade poljoprivrednih proizvoda i održati proizvodnju.

 

U okviru ovoga Programa provode se mjere:

  • Mjera 1. Potpora za povećanje troška energenata izuzev prirodnog plina i električne energije,
  • Mjera 2. Potpora za dodatne troškove nastale zbog iznimno velikih povećanja cijena prirodnog plina i električne energije.

 

Prihvatljivi korisnici potpore u obje mjere su mikro, mala, srednja poduzeća te velika poduzeća.

 

Prihvatljivi troškovi:

Mjera 1. Potpora za povećanje troška energenata izuzev prirodnog plina i električne energije

  • Prihvatljiv trošak na temelju kojeg se izračunava potpora utvrđuje se kao povećanje troškova energenata izuzev prirodnog plina i električne energije tijekom razdoblja od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023., u odnosu na odgovarajuće razdoblje tijekom 2021. godine. Povećanje troškova izračunava se usporedbom prosječne cijene po jedinici energenta u referentnom razdoblju i prosječne cijene po jedinici energenta u prihvatljivom razdoblju.

 

Mjera 2. Potpora za dodatne troškove nastale zbog iznimno velikih povećanja cijena prirodnog plina i električne energije

  • Prihvatljiv trošak na temelju kojeg se izračunava potpora utvrđuje se u skladu s točkom 72. podtočkom (e) Privremenog kriznog okvira za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine. Prihvatljivi korisnici ugovorima/računima dokazuju količine prirodnog plina i/ili električne energije koje koriste za prihvatljivu djelatnost na mjernim mjestima poslovnih jedinica koje se odnose na objekte u kojima se vrši prerada.
  • Količine energenata za izračun prihvatljivog troška su isključivo količine nabavljene od vanjskih dobavljača koje je prihvatljiv korisnik potrošio kao krajnji potrošač. Ukoliko su određene količine nabavljene od strane dobavljača koji je dio istog poduzetnika kao i prihvatljiv korisnik, pri izračunu prihvatljivog troška koriste se cijene po jedinici energenata nabavljenih isključivo od vanjskih dobavljača.

 

Ukupna vrijednost programa iznosi 6.000.000,00 eura.

Sredstva su planirana kako slijedi:

  • u Mjeri 1. iznos od 1.500.000,00 eura te
  • u Mjeri 2. iznos od 4.500.000,00 eura.

 

U Mjeri 1. Najviši iznos potpore po korisniku ni u jednom trenutku ne prelazi 50% prihvatljivog troška, te ukupni iznos potpore ni u jednom trenutku ne premašuje 2.250.000,00 eura po poduzetniku.

U Mjeri 2. Najviši iznos potpore po korisniku ni u jednom trenutku ne prelazi 50 % prihvatljivih troškova i ne može biti veći od 4.000.000,00 eura po poduzetniku.

 

Izvor: poljoprivreda.gov.hr