Objavljen Poziv za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu

Objavljen je Poziv za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu.

 

Svrha Poziva je doprinos postizanju nacionalnih klimatskih i energetskih ciljeva definiranih Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2030.:

 • povećanje udjela OIE u bruto finalnoj potrošnji energije Republike Hrvatske do 2030.,
 • smanjenje emisije stakleničkih plinova do 2030.

 

Predmet Poziva je poticanje proizvodnje električne energije za vlastite potrebe iz obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, kao i drugim objektima i prostorima povezanim s proizvodnim pogonima.

 

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji temeljem Odluke NKD pripadaju području C: Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija.

 

Očekivani učinci Poziva su:

 • smanjenje emisija stakleničkih plinova za 60 000 t CO2/god,
 • instalirana električna snaga iz obnovljivih izvora 80 MW,
 • ušteda energije za 140 000 MWh/god,
 • instalirani kapacitet skladištenja energije 20 MWh.

 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Modernizacijskog fonda u okviru ovog Poziva je 60.000.000,00 eura. Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu iznosi 2.000.000,00 eura, a po Prijavitelju se može dodijeliti do 4.000.000,00 eura u sklopu ovog Poziva.

 

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 • izgradnja integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana u mrežnom pogonu,
 • izgradnja elektrane na biomasu,
 • izgradnja elektrane na bioplin,
 • postavljanje sustava za skladištenje električne energije (baterije),
 • projektantski nadzor i stručni nadzor građenja te koordinacija zaštite na radu.

 

Dostava projektnog prijedloga započinje 18. travnja 2023. u 9 sati, a krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 19. lipnja 2023. do 9 sati.

 

Projektni prijedlog podnosi se u elektroničkom obliku na USB-u/CD-u/DVD-u na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb sa navođenjem: „MF-2023-1-1“ – NE OTVARAJ.

 

Izvor: mingor.gov.hr