Objavljen poziv u sklopu programa CEF u području električne energije, plina, pametnih mreža i CO₂ plinovoda

Europska izvršna agencija za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA) objavila je poziv na prijavu projekata od zajedničkog interesa u sklopu programa CEF – Energetika 2021. – 2027. u području električne energije, plina, pametnih mreža i CO₂ plinovoda, a krajnji rok za prijavu je 19. listopada 2021. godine u 17:00 sati (srednjoeuropsko vrijeme).

 

Potpora se odnosi na istraživanja i izvođenje radova u području električne energije, plina, pametnih mreža i CO₂ plinovoda, a sredstva ovog instrumenta namijenjena su financiranju projekata pravnih tijela sa sjedištem u državama članicama Europske unije, odnosno projekata međunarodnih organizacija, istraživačkih centara, javnih i privatnih poduzeća, lokalnih i regionalnih vlasti, ministarstava i udruga.

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 785.000.000,00 eura, a visina potpore iznosi maksimalno 50% za troškove istraživanja i radova te maksimalno 70% za troškove radova za najudaljenije regije Europske unije. U kontekstu istraživanja, financirat će se projekti koji doprinose implementaciji projekata od zajedničkog interesa što uključuje aktivnosti pripreme, mapiranja, evaluacije te studije izvedivosti i evaluacije valjanosti. Isto tako, financirat će se izvođenje radova koji doprinose implementaciji projekata od zajedničkog interesa, odnosno nabavu, opskrbu i implementaciju komponenata, sustava i usluga uključujući softvere te razvoj, izradu i instalaciju. U okviru ovog poziva prihvatljivi su istraživački projekti i radovi koji su povezani s konkurentnošću, zaštitom okoliša, državne pomoći i javne nabave.

 

Više informacija pročitajte ovdje.

 

Izvor: eu-projekti.info

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike“