Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedlog za Ciljana znanstvena istraživanja

Mnistarstvo znanosti i obrazovanja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedlog za Ciljana znanstvena istraživanja.

 

Svrha Poziva: Povećanje razine razvoja novih tehnologija, proizvoda i procesa provođenjem kolaborativnih primijenjenih istraživanja.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

  • Mikro poduzetnici;
  • Mali poduzetnici;
  • Srednji poduzetnici;
  • Veliki poduzetnici;
  • Znanstvenoistraživačke institucije.

 

Prijavitelji, projekt provode u obveznom partnerstvu s najmanje jednim i najviše tri partnera. Prijavitelj i partneri moraju biti dio konzorcija. Među prijaviteljem i partnerima treba biti najmanje jedno poduzeće i najmanje jedna istraživačka organizacija.

 

Prihvatljive aktivnosti projekta:

1.) Istraživanje (TRL 1-4);

2.) Priprema projektnih prijedloga za buduće financiranje i planiranje dugoročne suradnje između akademske zajednice i gospodarstva;

3.) Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva;

4.) Posjećivanje i organizacija konferencija ili drugih specijaliziranih događaja povezanih s istraživačkom temom projekta te umrežavanje s potencijalnim međunarodnim i nacionalnim suradnicima;

5.) Diseminacija rezultata projekta i vidljivost;

6.) Upravljanje projektom i koordinacija konzorcija (prihvatljivo samo za prijavitelja);

7.) Administrativno vođenje projekta.

 

Ukupna bespovratna sredstva: 50.003.318,00 EUR.

 

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 EUR

 

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.500.000,00 EUR.

 

Rok za podnošenje projektnih prijava: od 24. travnja 2023. godine do 31. kolovoza 2023. godine.

 

Više pročitajte na stranicama Poziva.