Objavljen Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava “Podrška programima usmjerenim mladima”

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv pod nazivom Podrška programima usmjerenim mladima koji se financira iz Europskog socijalnog fonda.

 

Poziv je prije svega namijenjen udrugama koje u svojem temeljnom aktu imaju definirano da su ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade i koje su na zadnji dan roka za dostavu prijava najmanje jednu godinu upisane u Registar udruga i djeluju najmanje jednu godinu. Osim udruga mladih i za mlade, prihvatljivi prijavitelji su savezi, zajednice, mreže, koordinacije ili drugi oblici udruživanja udruga te jedinice lokalne i regionalne samouprave kojima je uvjetovano da moraju prijaviti projekt u partnerstvu s najmanje jednom udrugom mladih i za mlade.

 

Prihvatljive aktivnosti su podijeljene u dvije skupine:

 • Aktivnosti usmjerene na rad s mladima što podrazumijeva:

– Aktivnosti udruga mladih i udruga za mlade usmjerene na razvoj i pružanje usluga vezanih uz organizaciju slobodnog vremena mladih (klubovi za mlade);

– Aktivnosti udruga mladih i udruga za mlade usmjerenih na razvoj i pružanje usluga informiranja i savjetovanja mladih u skladu s potrebama zajednice (lokalni info centri za mlade);

– Aktivnosti usmjerene na prevenciju nasilja;

– Aktivnosti usmjerene na povećanje znanja i vještina, zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada te poticanje socijalnog uključivanja;

– Zagovaračke aktivnosti i aktivnosti usmjerene na jačanje društvene participacije mladih kroz kontinuirani dijalog i njihovo aktivno uključivanje u kreiranje politika i strategija koje se tiču mladih.

 • Osnivanje i djelovanje centara za mlade.

 
Najviši i najniži iznos potpore za pojedini projekt ovisi o skupini aktivnosti na koju se on odnosi:

 • Skupina 1.
  • Najniži iznos potpore: 150.000 kn
  • Najviši iznos potpore: 700.000 kn
 • Skupina 2.
  • Najniži iznos potpore: 1.000.000 kn
  • Najviši iznos potpore: 1.500.000 kn
Planirano trajanje provedbe projekata je od 12 do 24 mjeseca.

Detaljnije informacije o ovom Pozivu te obrasce za prijavu možete pronaći OVDJE.


Ukoliko ste zainteresirani za prijavu projekta na predmetni javni poziv slobodno nam se obratite.

Kontakt:

2831 – 382

igra@ivanic-grad.hr

Izvor: strukturnifondovi.hr