Objavljen Poziv „Jačanje bilateralne suradnje s Norveškom u Zelenoj tranziciji“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv „Jačanje bilateralne suradnje s Norveškom u Zelenoj tranziciji“.

 

Opći cilj bespovratnih sredstava EGP-a i Norveške je doprinijeti smanjenju ekonomskih i društvenih razlika u Europskom gospodarskom prostoru i jačanju bilateralne suradnje između država donatora i zemalja korisnica putem financijskih doprinosa u određenim prioritetnim sektorima.

 

Cilj poziva je identificirati i podržati kvalitetne prijave projekata u područjima energije i klimatskih promjena, plavog rasta i zelenog mora i održive akvakulture. Ovaj poziv za dostavu prijedloga otvoren je za bilateralne inicijative koje uključuju prijavitelje i partnere iz Hrvatske i Norveške. Sve inicijative moraju biti razvijene i implementirane u bilateralnoj suradnji između prijavitelja/partnera.

 

Prihvatljivi prijavitelji može biti svaki javni subjekt, nekomercijalne i nevladine organizacije, osnovane kao pravni subjekt u Hrvatskoj ili Norveškoj smatraju se prihvatljivim prijaviteljem kao i prihvatljivim partnerom. Konkretno, subjekti koji ulaze u sljedeće kategorije mogu se prijaviti/sudjelovati kao prijavitelji ili partneri:

  • Republika Hrvatska, regionalne i lokalne vlasti
  • Sveučilišta, istraživanja i znanstvena tijela
  • Ostale javne ustanove
  • Nevladine organizacije, komore i strukovna udruženja

 

Prihvatljiva prioritetna područja ovog poziva su:

  • Energija i klimatske promjene
  • Plavo rastinje i zeleno more
  • Održiva akvakultura

 

Troškovi koji se odnose na sljedeće aktivnosti prihvatljivi su za financiranje:

  • Peer to peer i umrežavanje s ciljem razmjene, dijeljenja i prijenosa znanja, tehnologije, iskustva i najbolje prakse između partnerskih subjekata u Hrvatskoj i Norveškoj
  • Aktivnosti usmjerene na jačanje suradnje i razmjenu iskustava i najboljih praksi između sličnih subjekata u Hrvatskoj i Norveškoj

 

Ukupna raspoloživa sredstva poziva za inicijativu financiranja iznosi 500.000 €. Maksimalna bespovratna sredstva po inicijativi iznose 100.000 €, a minimalna potpora iznosi 40.000 €.

 

Rok za dostavu projektnih prijava je 28. studenoga 2022. do 16 sati.

 

Zahtjev se podnosi elektroničkim putem na elektroničku adresu nft@mrrfeu.hr.

 

Izvor: eeagrants.hr

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike“