Objavljen novi natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ iz podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

 

Svrha natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnim nepogodama (osim potresa) koje su se dogodile u 2023. godini, a kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

 

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 2 milijuna eura, a visina javne potpore je 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

 

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je od 12:00 sati 04. rujna 2023. do 06. studenoga 2023. godine do 12:00 sati.

 

Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Nakon popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u korisniku se generira „Potvrda o podnošenju Zahtjeva za potporu“. Korisnik je obvezan Potvrdu o podnošenju zahtjeva za potporu ispisati i potpisati te dostaviti u izvorniku na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, s naznakom „Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. „ Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“, PRR-05.02.01.00.0-18 „Ne otvarati – prijava na Natječaj“.