Objavljen je novi natječaj za tip operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ iz podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

 

Svrha natječaja je je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog potresom 22.3.2020. godine i potresima od 28.12.2020. godine kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

 

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 20.000.000,00 kuna/2.654.456,17 eura, a visina javne potpore je 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

 

Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Nakon popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisnik je obvezan Potvrdu o podnošenju zahtjeva ispisati i potpisati te dostaviti u na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb s naznakom: Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“, PRR-05.02.01.00.0-17 „NE OTVARATI – PRIJAVA NA NATJEČAJ“.

 

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je 23. siječnja 2023. do 17. ožujka 2023. godine. 

 

Izvor: apprrr.hr