Objavljen Javni poziv za poticanje stvaralaštva u području suvremenog plesa i suvremenog cirkusa u 2023. godini

Objavljen je Javni poziv za poticanje stvaralaštva u području suvremenog plesa i suvremenog cirkusa u 2023. godini.

 

Cilj Javnog poziva jest potpora plesnim umjetnicima i umjetnicima u području suvremenog cirkusa u jačanju profesionalnih kapaciteta te podizanju kvalitete i vitalnosti na području suvremenog plesnog i cirkuskog stvaralaštva. Poziv je usmjeren prvenstveno samostalnim umjetnicima koji nisu u stalnom angažmanu u nekoj instituciji, kao podrška njihovom radu i umjetničkom razvoju putem koreografskih i istraživačkih procesa.

 

Koreografski rad u pripremi produkcije kao i istraživački proces uključuju rad na ideji (dokumentaciji, arhivskim materijalima, dijalog s umjetnicima i istraživačima iz različitih područja, umrežavanje), čime će se osnažiti kvaliteta budućeg umjetničkog djelovanja, kao i kreativni kapaciteti samih umjetnika.

 

Javni poziv također stavlja naglasak na edukaciju i kontinuirano usavršavanje plesnih umjetnika i umjetnika u području suvremenog cirkusa.

 

Potpore će se dodjeljivati u dvije kategorije:

Kategorija A1

 • Koreografski i istraživački procesi: koreografski rad, kao i istraživački proces uključuju: dokumentacija, arhivski materijali, dijalog s umjetnicima i istraživačima iz različitih područja, umrežavanje.

 

Kategorija A2

 • Potpora razvoju i provedbi programa s ciljem edukacije i usavršavanja umjetnika, kao i aktivnosti vezane uz postprodukciju: osmišljavanje i provedba edukacijskih programa usmjerenih jačanju profesionalnih kapaciteta umjetnika i razvoja plesne i cirkuske umjetnosti; sudjelovanje na radionicama, seminarima, konferencijama ili rezidencijalnim boravcima (domaćim i inozemnim); digitalna obrada i pohrana materijala i prateće publikacije.

 

Odobravat će se potpore u sljedećim iznosima:

 • Kategorija A1: potpore u iznosu od 3.000,00 EUR do 10.000,00 EUR,
 • Kategorija A2: potpore u iznosu od 1.500,00 EUR do 4.000,00 EUR.

 

Prihvatljivi troškovi:

 • troškovi naknade za rad suvremenih plesnih umjetnika i umjetnika suvremenog cirkusa te ostalih sudionika u programu,
 • troškovi najma prostora za probe,
 • troškovi nabave stručne literature i troškovi pristupa elektroničkim publikacijama,
 • putni troškovi: put, dnevnice, smještaj i/ili kotizacija za sudjelovanje na seminarima, edukacijama, predavanjima i dr.,
 • troškovi autorske naknade za rad na koreografiji,
 • troškovi autorske naknade za izradu scenografije i kostimografije,
 • troškovi administriranja mrežnih stranica umjetnika u svrhu arhiviranja građe.

 

Prijave se podnose elektroničkim putem na odgovarajućem obrascu e-Prijavnice koja je dostupna na stranicama Ministarstva kulture i medija: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica.

 

Prijave se podnose do 3. svibnja 2023. godine u 17 sati.

 

Više na: min-kulture.gov.hr