Objavljen Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za financiranje istraživanja utjecaja različitih tehnologija i agrotehničkih mjera na produkcijsku sposobnost i zdravstvenu ispravnost matičnih stabala visokih kategorija

Objavljen je Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za financiranje istraživanja utjecaja različitih tehnologija i agrotehničkih mjera na produkcijsku sposobnost i zdravstvenu ispravnost matičnih stabala visokih kategorija.

 

Ministarstvo poljoprivrede će dodijeliti potporu znanstvenim institucijama koje se uključe u provedbu Programa prema rezultatima Javnog poziva.

 

Korisnici Programa provoditi će istraživanja vezano uz praćenje fenoloških svojstava matičnih stabala u kategoriji osnovni u odnosu na različite tehnike rezidbe te programe prihrane i turnuse navodnjavanja. Također, obavljati će se kontrola i praćenje autentičnosti vrsta i sorti matičnih biljaka prema propisanim deskriptorima.

 

Prihvatljivi korisnici Programa su znanstvene institucije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove koje su na dan objave Javnog poziva upisane u:

  • Upisnik znanstvenih organizacija sukladno Pravilniku o Upisniku znanstvenih organizacija i Upisniku visokih učilišta,
  • Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala sukladno Pravilniku o upisu u Upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog reprodukcijskog materijala,
  • Službeni registar specijaliziranih subjekata sukladno Pravilniku o Službenom registru specijaliziranih subjekata.

 

Sredstva za provedbu Programa za 2022. godinu planirana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu u iznosu od 600.000,00 kuna/79.630 eura. Ukupna sredstava potrebna za provedbu Programa za trogodišnje razdoblje iznose 1.800.000,00 kuna/238.900,00 eura, a najviši iznos bespovratnih sredstva za pojedinačni zahtjev godišnje iznosi 300.000,00 kuna/39.810,00 eura.

 

Cjelovitu dokumentaciju potrebno je dostaviti na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb s naznakom „Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za financiranje istraživanja utjecaja različitih tehnologija i agrotehničkih mjera na produkcijsku sposobnost i zdravstvenu ispravnost matičnih stabala visokih kategorija“ – NE OTVARATI.

 

Zahtjevi se podnose zaključno do 11. studenoga 2022. godine.

 

Izvor: poljoprivreda.gov.hr

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost Razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike“