Objavljen Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstva za provedbu Programa potpora primarnim poljoprivrednim proizvođačima koji koriste poljoprivredno zemljište zaštićeno kao kulturno dobro

Objavljen je Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstva za provedbu Programa potpora primarnim poljoprivrednim proizvođačima koji koriste poljoprivredno zemljište zaštićeno kao kulturno dobro.

 

Svrha Programa je primarnim poljoprivrednim proizvođačima koji koriste poljoprivredno zemljište zaštićeno kao kulturno dobro dodijeliti potporu kao kompenzaciju za smanjenu dohodovnost zbog obveze poštivanja propisa o zaštiti kulturnih dobara.

 

Provedba Programa je potpora primarnim poljoprivrednim proizvođačima koji koriste poljoprivredno zemljište zaštićeno kao kulturno dobro propisana je Pravilnikom o programu potpora primamim poljoprivrednim proizvođačima koji koriste poljoprivredno zemljište zaštićeno kao kulturno dobro.

 

Prihvatljivi korisnici Programa su primami poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika, s poljoprivrednim površinama za koje je izdano Rješenje.

 

Za provedbu Programa u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 kuna/662.690,52 eura.

 

Sredstva Programa dodjeljuju se:

  • u iznosu od najviše 7.500,00 kuna/995,42 eura po hektaru poljoprivrednog zemljišta za pripremu i obnovu poljoprivrednog zemljišta koje je Rješenjem utvrđeno kao kulturno dobro, do ukupnog iznosa od najviše 50.000,00 kn odnosno 6.636,14 eura po korisniku,
  • u iznosu najviše 50% od ukupnog iznosa troška izrade planske i tehničke dokumentacije, a najviše 50.000,00 kuna odnosno 6.636,14 eura po korisniku,
  • u iznosu najviše 85% od ukupnog iznosa troška nabave mehanizacije i alata, a najviše 50.000,00 kuna 6.636,14 eura po korisniku.

 

Rok za podnošenje zahtjeva je 15. studenoga 2022. godine.

Cjelovitu dokumentaciju potrebno je dostaviti na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb s napomenom: „za Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstva za provedbu Programa potpora primarnim poljoprivrednim proizvođačima koji koriste poljoprivredno zemljište zaštićeno kao kulturno dobro” – NE OTVARATI.

 

Izvor: poljoprivreda.gov.hr

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost Razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike“