Objavljen Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva

Objavljen je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva.

 

Program u središte pozornosti stavlja zelenu i digitalnu tranziciju poduzetnika u sektoru turizma, razvoj održivih turističkih proizvoda, poboljšanje procesa u ugostiteljskom poslovanju, razvoj inovativnih turističkih proizvoda i usluga prihvatljivih za okoliš, kružno gospodarstvo te povećanje energetske učinkovitosti.

 

Prihvatljivi prijavitelji mogu biti subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti.

 

Program dodjele bespovratnih sredstava sastavljen je od 3 mjere:

  • Mjera A: podupiru se postojeći ugostiteljski objekt s cjelogodišnjim poslovanjem koji imaju neko od važećih rješenja iz skupine Restorani – Restoran, Gostionica ili iz skupine Barovi – Konoba ili Klet,
  • iznos potpore iznosi 6.000,00 EUR-25.000,00 EUR,
  • Mjera B: turističke agencije upisane u Središnji Registar (trenutno Upisnik MINTS-a) ili one koje imaju Rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističke agencije od nadležnog ureda državne uprave,
  • iznos potpore iznosi 4.000,00 EUR-8.000,00 EUR,
  • Mjera C: namijenjena je postojećim plovnim objektima za krstarenje registriranima sukladno Pravilniku o vrstama plovnih objekata nautičkog turizma,
  • iznos potpore iznosi 6.000,00 EUR-20.000,00 EUR.

 

Prijave se podnose isključivo online putem sustava eGrađani, na portalu eTurizam (TuRiznica): https://eturizam.gov.hr/.

 

Javni poziv otvoren je do 5. svibnja 2023. godine do 16 sati.

 

Više pročitajte na: mint.gov.hr