Objavljen javni poziv za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća

Građanima na raspolaganju 203 milijuna kuna za energetsku obnovu obiteljskih kuća!

 

Na poziv mogu se prijaviti samo obiteljske kuće koje su energetskog razreda D ili lošijeg.

 

Osnovni uvjeti za obiteljsku kuću:

  1. zakonita – izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji, odnosno svaka druga kuća koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena
  2. da nije nadograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost
  3. u kojoj je više od 50 posto bruto podne površine namijenjeno za stanovanje
  4. ima najviše 3 stambene jedinice te ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600m2

 

Zahvati koji će se sufinancirati: toplinska izolacija vanjske ovojnice, zamjena vanjske stolarije, sunčani toplinski sustavi, kotlovi na sječku/pelete, dizalice topline i fotonaponski sustavi.

 

 

Više informacija: http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

Izvor: Ministarstvo graditeljstva